Patisipasyon Afrik Vital nan Misyon Fon Pandemi

In Pledwaye, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Apre dènye seri inogirasyon Fon Pandemi Bank Mondyal la, Fondasyon SIDA SIDA ankouraje Fon an pou l mete CDC Afrik la nan pwosesis sibvansyon ak aplikasyon kòm pi gwo kò sante piblik rejyonal la. Fon an dwe sipòte nasyon yo tou ak asistans teknik pou pote pwopozisyon solid pandan y ap navige nan yon nouvo pwosesis aplikasyon konplèks.

“Nou konprann Fon Pandemi an gen yon gwo travay nan jwenn resous kote yo pi bezwen malgre yo pa gen finansman. Sepandan, li pa akseptab ke li te inyore wòl enpòtan Afrik CDC a sou kontinan an. Nou ankouraje Fon an pou l vin pi aktif nan pèmèt enstitisyon tankou Afrik CDC vin yon antite egzekitif pou sibvansyon li yo,” te di AHF Afrik Biwo Chèf Doktè Penninah Iutung. "Pwosesis pou aplike pou lajan sa yo ki nesesè yo dwe jis tou epi sipòte peyi ki gen bezwen an men ki pa gen kapasite pou estriktire pakè aplikasyon yo pou asire vwa yo byen tande."

Loretta Wong, Chèf Adjwen Defans ak Politik nan AHF ak yon Reprezantan Sosyete Sivil Global North pou Konsèy Gouvènans Fon Pandemi an, te ajoute, “Konsèy la te travay di anpil pou jwenn yon balans sou plizyè paramèt pandan premye seri distribisyon sibvansyon sa a, men malerezman. , fon limite yo kounye a se yon obstak enpòtan. Nou dwe ankouraje tout peyi yo bay Fon Pandemi an jis pou ede tout nasyon pwoteje tèt yo kont epidemi maladi enfektye alavni.”

Pami 19 aplikasyon yo apwouve, Fon Pandemi te sèlman apwouve senk pwopozisyon ki soti nan Lafrik di, menm si rejyon an gen pi gwo fado maladi enfeksyon nan mond lan.

AHF Elaji Angajman pou Abòde Sanzabri
Mezi Kontwòl Lwaye CA kalifye byen bonè pou bilten vòt Novanm 2024 ak yon kowalisyon solid.