Washingtonians Mas kont rayi (WTPMarch.org)

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Aktivasyon lokal an konjonksyon avèk ki baze nan Florid Nou Pèp la Mas Nasyonal la pral pwoteste kont lejislasyon rayisab k ap parèt nan tout peyi a

 

WASHINGTON, DC (28 jen 2023) Washington ap òganize yon rejyonal Nou Pèp la mach vandredi 30 jenth an solidarite ak dè milye de moun ki patisipe nan la Nou Pèp la Mas Nasyonal la nan Ft. Lauderdale, Florid pandan wikenn Jou Endepandans lan. Plis pase 50 òganizasyon k ap goumen pou moun ki gen koulè, fanm, kominote LGBTQ+, pèp jwif, jistis sosyal, kontwòl zam, ak plis ankò. Nou Pèp la kowalisyon.

 

Mach Washington (youn nan sis WTP mach rejyonal yo) se yon fason pou moun yo patisipe lokalman nan pale kont prèske 1,000 pwojè lwa lejislatè yo ak lejislati yo ap prezante nan tout peyi a ki menase libète debaz yo epi ki vize fè 70 ane pwogrè. La Nou Pèp la Mas Nasyonal la fèt dimanch 2 jiyènd nan Esplanade Park nan Ft Lauderdale, FL.

 

KISA:                      Nou Pèp la WASHINGTON, DC mach defans

KIYÈS:                        Washingtonians mache an solidarite ak la Nou Pep Nasyonal Mas

KI KOTE:                   Black Lives Matter Plaza (16th St. NW ant I ak H Streets NW, Washington, DC 20001)

KILÈ:                     Vandredi 30 jen 2023 a 12:30 pm EDT

 

Plis pase 15 wo-pwofil ak selebrite Nou Anbasadè Pèp la te andose a Nou Pèp la Mas Nasyonal la. Lidè travayè ikonik ak aktivis dwa sivil Dolores Huerta, aktris lejand ak koregraf Debbie Allen, sivivan Parkland ak aktivis kontwòl zam David Hogg, nasyonal politik ak dwa sivil figi Marc Morial, ak dirijan VIH/SIDA ak defansè jistis sosyal Michael Weinstein se pami Anbasadè yo espere asiste mach Florid la an pèsòn.

 

Kòm lejislatè otoritè yo ak lejislati yo ap chèche kriminalize imigran yo, seksyalite, ekspresyon sèks, Blackness, sanzabri, libète relijyon, ak ansèyman istwa vital, peyi sa a pa janm te wè yon abi pouvwa konsa flagran kont nòmalman chak gwoup moun an menm tan. . Nou Pèp la se yon mouvman ki konpoze de defansè, mobilizatè, ak lidè kominote yo ki bouke pou yo di ki liv yo ka li, ki mo yo ka oswa ki pa ka di, ki jan yo ka eksprime tèt yo, ak sa yo ka fè ak pwòp kò yo. Dwa konstitisyonèl debaz yo anba atak, epi Nou Pèp la pa ka rete an silans.

 

Klike sou isit la oswa ale nan WTPMarch.org/Partners pou w wè lis konplè Patnè ak Anbasadè yo.

# # #

Sid Carolinians Mas kont rayi (WTPMarch.org)
Chicago Mas Against Hate Chanje nan rasanbleman Virtual