AP Photo / Ng Han Guan

Ankèt sou orijin COVID-19 dwe kontinye

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Ak orijin COVID-19 toujou endetèmine apre yon rapò ki fèk pibliye pa t 'pwouve ke li te kòmanse nan swa yon fwit laboratwa oswa yon lame bèt, AIDS Healthcare Foundation (AHF) mande pou envestigasyon an kontinye nan tout kòz posib jiskaske gen ase prèv konfime oswa anile tout posiblite ak yon wo degre de sètitid.

Terri Ford, Chèf Defans ak Politik Global AHF, te di: “Detekte ki jan COVID-19 te kòmanse rete enperatif pou sekirite sante piblik mondyal, paske enfòmasyon sa yo enpòtan anpil pou prepare mond lan pou anpeche epidemi maladi enfektye ki sanble nan lavni. “Li enpòtan anpil pou sante piblik mondyal ke gouvènman yo ak enstitisyon sante piblik yo respekte transparans, responsablite, ak koperasyon, sitou konsènan epidemi ak kòz yo. Nou ap trennen sou kat ane depi kòmansman pandemi COVID-19 la ak toujou pa gen repons definitif nan kòmansman li. Nou ankouraje envestigatè yo pou yo kontinye jiskaske nou konnen sa ki te pase ki te voye tout glòb la nan kriz e ki te lakòz dè milyon de lanmò ki ka evite.”

Nouyòkè Mas kont rayi (WTPMarch.org)
Pousantaj STI eksploze bezwen atansyon kounye a