AHF ak OPS rann patenarya ofisyèl

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Denys Nazarov

LOS ANGELES (3 me 2023) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ak Pan American Health Organization (PAHO) te rankontre nan Washington DC nan kòmansman semèn sa a, kote òganizasyon yo te antre nan yon patenarya ofisyèl pou konbat VIH/SIDA, lòt enfeksyon seksyèlman transmisib, ak lòt kondisyon, tankou tibèkiloz, viris epatit, ak mpox.

“Nou te travay avèk siksè ak PAHO nan plizyè kapasite ofisyèl pandan dènye dekad la nan Meksik, Brezil, Ayiti, ak Perou – nou kontan formalize patenarya sa a epi kòmanse mete fòs tou de òganizasyon nou yo ansanm pou ede pwoteje moun atravè Amerik Latin nan. ak Karayib la kont maladi enfektye ki kapab prevni ak trete,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein ki te siyen akò a ak Direktè PAHO, Dr Jarbas Barbosa.

AHF te travay nan Amerik Latin ak Karayib la depi 2006 epi li bay swen ak tretman VIH/SIDA a plis pase 228,000 kliyan nan 12 peyi nan rejyon an. Anplis de sa, AHF te bay sekou imanitè pandan katastwòf natirèl ak lòt kriz, tankou Siklòn Matye nan 2016 ak 2021 la tranbleman tè an Ayiti ak kriz refijye yo ansanm nan Fwontyè Kolonbi-Venezuela. Travay gen ladan tou kontak ak kominote endijèn nan zòn ki lwen nan la Amazon nan Perou.

Klike sou isit la pou w wè piblikasyon OPS la sou siyati a.

AHF reprimande Gilead Sciences kòm premye pwofitè dwòg ki vyole lalwa
Bold New AHF Outdoor Ad Son STD Alam