Gouvènman atravè lemond dwe bay vaksen yo priyorite

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Brian Shepherd

Yo rekonèt Semèn Vaksen Afriken ak Semèn Vaksinasyon Mondyal la soti 24-30 avril. Ak Lafrik ki bezwen pran vaksen NAN milyon milyon Pou retounen sou wout la epi anpil pati nan mond lan toujou ap jwe nan ratrapaj COVID-19, AIDS Healthcare Foundation ankouraje gouvènman toupatou pou yo rekonsantre efò sante piblik yo pou yo fè sitwayen yo vaksen yo bezwen pou yo rete an sante.

“Nou te lanse kanpay Vaccinate Our World pandan pandemi an pou abòde inegalite ki terib nan aksè vaksen ant peyi rich ak peyi ki gen pi ba revni yo. Men kounye a ke COVID-19 te bese yon ti jan globalman, nou dwe mete atansyon ak konsyantizasyon tounen sou vaksen an jeneral, patikilyèman nan rejyon ki gen kontrent nan resous yo, "te di Dr Kate Ssamula, AHF South Africa Country Program Director and Director of Monitoring and Evaluation pou AHF la. Biwo Afrik. “Nou mande tout nasyon, espesyalman peyi ki gen gwo revni, pou asire ke gen ase resous ak vaksen ki disponib pou tout moun atravè lemond. Nou ankouraje tou chèf deta yo pou fòse konpayi pharmaceutique yo pataje patant vaksen yo kote sa aplikab. Nou ka vaksinen mond nou an - men nou bezwen plis volonte politik pou fè sa rive."

Kanpay Vaccinate Our World (VOW) mande pou konpayi pharmaceutique yo pataje pwopriyete entelektyèl, teknoloji, ak konesans, ogmante pwodiksyon ak aksè a medikaman, dyagnostik, ak terapetik—patikilyèman pandan kriz sante entènasyonal yo. AHF sipòte tou pwogrè syantifik kontinye (pa egzanp, nouvo Oxford la vaksen kont malarya) epi ankouraje plis aksè ak pataje inovasyon sa yo ki sove lavi yo ak peyi ki nan bezwen yo.

Aprann plis nan VaccinateOurWorld.org.

AHF konfwonte CEO Cigna sou Evaris 'Rapacious' PBM la
AHF bat bravo pou Gana pou apwouve vaksen kont malarya, mande apwobasyon OMS apre esè