AHF konfwonte CEO Cigna sou Evaris 'Rapacious' PBM la

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Pi gwo founisè swen sante VIH/SIDA nan mond lan voye yon lèt pèsonèl ki detaye kijan mank de sipèvizyon Express Scripts ap dechire sistèm swen sante nasyon an.

LOS ANGELES (24 avril 2023) – Fondasyon SIDA SIDA (AHF), pi gwo founisè swen sante VIH/SIDA nan mond lan, kritike sevè Cigna jodi a sou jesyon li nan Express Scripts, dezyèm pi gwo Manadjè Benefis Famasi (PBM) nan peyi a, ke Cigna te achte nan yon fizyon 2018. Kritik AHF vini sou pinga'w yo nan yon sa yo rele "transparans" kanpay Cigna ak Express Scripts dènyèman te lanse.

Nan yon lèt bay CEO Cigna David Cordani, Prezidan AHF Michael Weinstein detaye kijan Cigna, atravè Express Scripts PBM li yo, "...ap dechire sistèm swen sante a atravè pratik rapas li yo, ki sèvi pwòp tèt yo, ki pa zanmitay manm yo..."

Pwoblèm konsènan AHF ak plizyè santèn famasi endepandan ak famasi manman ak pòp nan tout peyi a gen ladan sa ki annapre yo:

  • Express Scripts (ESI) aktivman chase famasi yo soti nan rezo li yo atravè ranbousman ki pa menm kouvri depans medikaman yon famasi, se pou kont li depans ki asosye ak distribye medikaman yo ak konsiltasyon ak pasyan yo. Pratik predatè sa a ap kontribye nan fayit famasi endepandan yo ak nan kreyasyon dezè famasi yo, kite manm yo bloke.
  • ESI se yon konfli san espwa - li pito mennen benefis famasi nan pwòp famasi espesyalite li-kòmann Accredo pase koutye kontra onèt ak famasi konpetisyon. Manm ki gen maladi kwonik tankou VIH soufri paske lè yo fòse yo fè kòmann pa lapòs, yo pèdi kravat yo ak manm ekip swen famasi yo fè konfyans epi yo jete yo nan yon sèvis anonim ki souvan pa konprann sansibilite ki genyen nan sèvi moun ki gen VIH.
  • ESI opere antite lanmè sekrè tankou Ascent Health Services, aparamman pou negosye kontra dous ak manifaktirè ki sèlman pwofite ESI/Ascent.
  • ESI kreye sa yo rele pwogram pèfòmans bon jan kalite, ki esansyèlman yo truke "peye pou jwe" rapid.

AHF tou prekosyon sa "Cigna gen yon responsablite pou mete Evaris [ESI a] nan chèk," konklizyon, "Si ou pa fè sa, lejislatè federal ak eta yo, regilatè yo, laprès, piblik la, epi finalman, manm yo pral fè li pou Cigna."

Yon 3 minit PBM eksplike videyo sou entènèt isit la nètman distile pwoblèm nan konplèks nan lang fasil konprann.

Lidè Nat'l Konvoke Konferans DC sou Lojman Abòdab, Kontwòl Lwaye, ak Sanzabri
Gouvènman atravè lemond dwe bay vaksen yo priyorite