Li se vire Lachin nan deklasifye done COVID

In Lachin, Mondyal, Global En, Nouvèl pa John Nguyen

Prezidan Biden te siyen an lwa yon lwa yè ki egzije deklasifikasyon otank enfòmasyon posib ki gen rapò ak orijin COVID-19. SIDA Swen Sante Fondasyon (AHF) bat bravo pou lejislasyon an ak sipò toulede bò li yo epi ankouraje Lachin pou swiv li nan transparan sou tout done li genyen sou fason epidemi an te kòmanse.

Terri Ford, Chèf Defans ak Règleman Global nan AHF di: “Nou gen plis pase twa ane retire depi nan kòmansman pandemi COVID-19 la, kidonk deklasifikasyon done pou ede disène orijin viris la se definitivman yon etap nan bon direksyon an. . "Sa te di, san koperasyon ak transparans Lachin nan revele tout sa li konnen sou sa ki te pase nan Wuhan an 2019, mond lan ap rete pi vilnerab a epidemi maladi enfektye ki ka touye moun. Nou mande Lachin pou pibliye tout done li yo imedyatman - mond lan ak prèske sèt milyon moun ki te mouri akòz SARS-CoV-2 merite konnen laverite."

AHF salye PDG Sen. Sanders 'Holding Moderna pou'l rann kont pou Vax Profiteering
AHF Manifestasyon Gilead Evaris nan Amstèdam