Akò Sant Sante Kominotè yo fè PhRMA Fox antre nan 340B Henhouse

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

LOS ANGELES (9 mas 2023) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) kondane avèk fòs nouvo plan 10 pwen ak patenarya endistri dwòg la te prepare ak sant sante kominotè yo kòm yon afè danjere ki fèt pou detwi 340B Pwogram pri Medikaman, yon pati enpòtan nan rezo sekirite swen sante Etazini.

 

"PhRMA mete yon pèlen, ak Asosyasyon Nasyonal Sant Sante Kominotè yo (NACHC) te mache dwat nan li. Sant sante yo ap fè yon kontra ak dyab la, bay PhRMA mwayen pou touye 340B, "te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. “NACHC, egoyisman, te jete tout founisè 340B san bi likratif, lopital, ak klinik anba bis la. Sa a se yon trayizon klinik kominotè yo ki envite rena nan poulay la. Nou pral goumen kont alyans ki pa sen sa a avèk fòs.”

 

Dapre nouvo kontra PhRMA/NACHC, sant sante kominotè yo ta gen dwa sèvi ak famasi kontra yo pou ranpli preskripsyon 340B, epi, an echanj, konpayi dwòg yo ta ka elaji maj pwofi yo epi mete restriksyon ki pa travay sou tout lòt antite ki kouvri yo. Lòt eleman domaj nan kontra a gen ladan sa ki annapre yo:

 

  • Ekonomi ki soti nan rabè a pa bezwen envesti ankò nan sèvis swen sante yo.

 

  • Founisè filè sekirite yo ta pi difisil pou yo kalifye kòm antite ki kouvri ak 340B.

 

  • Operasyon satelit yo, yo rele 'sit timoun yo,' pa t 'kapab itilize ekonomi nan pwogram 340B la.

 

  • Yon nouvo biwokrasi ta ede konpayi dwòg separe reklamasyon medikaman sou preskripsyon Medicaid ak reklamasyon 340B.

 

  • Founisè san bi likratif ki sèvi ak pwogram 340B la pral gen plis kondisyon pou fè rapò.

 

  • Konpayi dwòg yo jwenn plis done pasyan nan men founisè san bi likratif ki pa gen okenn kondisyon pou divilge done yo itilize kòm yon baz pou ogmantasyon pri yo epi pou yo jwenn ogmante pri yo san diskriminasyon.

 

 

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 1.7 milyon kliyan nan 45 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

 

# # #

AHF Konvèti Echanj Asirans Istorik an Lojman Abòdab
AHF felisite Prezidan Biden pou efò li fè pou bese pri dwòg yo