AHF Chèche Sove bilding Off Vine nan Hollywood

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Devlopè pral rache ansyen kay Hollywood starlet Beryl Wallace epi bati espas liks pou itilizasyon melanje  

 

LOS ANGELES (30 mas 2023) AIDS Healthcare Foundation (AHF) pral opoze ak tout fòs plan yon pwomotè Hollywood pou detwi yon bilding ki gen sèt deseni nan istwa Hollywood pou fè plas pou yon pwojè liks ak itilizasyon melanje tou pre Sunset ak Vine. AHF pral depoze tou yon nominasyon fòmèl ak Vil Los Angeles pou deziyen bilding lan yon Moniman Istorik-Kiltirèl.

 

Bilding lan se yon kay atizan de etaj nan 6263 Leland Way ki te bati an 1911. Off Vine Restoran te okipe espas sa a pou 34 ane ki sot pase yo men li te fèmen pou tout tan Dimanch pase a (3/26/23), Starlet Beryl Wallace, ki te parèt nan anpil fim Hollywood e ki te jwe chak swa nan revizyon ris nan Earl Carroll Theatre ki tou pre Sunset Boulevard, te viv nan kay la anvan li te vin 'Off Vine.'

 

"Joni Mitchell chante chante 'yo pave paradi pou mete yon pakin.' Sa a se egzakteman sa ki pral rive nan kay la Beryl Wallace si pwomotè a gen dwa dechire li. Li pral vin nan antre nan yon pakin anba tè pou yon lòt devlopman liks ki p ap fè absoliman anyen pou adrese kriz lojman abòdab Los Angeles,” te di Michael Weinstein, prezidan AHF. “Nou pral fè tout sa nou kapab pou bloke demolisyon kay Off Vine/Beryl Wallace pandan n ap chèche separeman deziyasyon li kòm yon moniman istorik-kiltirèl Los Angeles.”

 

Pandan tout ane 1930 ak ane 40 yo, Earl Carroll ak Beryl Wallace te enstitisyon kiltirèl nan Hollywood ansanm ak patnè pwofesyonèl ak amoure. Carroll te achte kay Leland Way pou Wallace, epi Carroll Theatre li te genyen youn nan pi popilè nan Hollywood: yon pòtrè fasyal lumineuz 20 pye Wallace. De yo te mouri ansanm nan yon Aksidan avyon nan Pennsylvania nan mwa jen 1948.

 

Marilyn Wallace, yon manm Konsèy AHF depi lontan ak ti sè Beryl, te rete lakay Leland Way nan jèn li. Fanmi Wallace te posede pwopriyete a jiska 2019.

 

 

Lachin, pataje tout done COVID-19, di AHF
Règ Tribinal AHF Pwosè Libète Lapawòl Kapab Kontinye