AHF Kondane Desizyon Danjre Texas

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Los Angeles, CA (30 mas 2023) – An repons a desizyon jodi a jij Tribinal Distrik Etazini an, Reed O'Connor nan Texas, anile dispozisyon Lwa sou Swen Abòdab ki mande anplwayè yo pou yo kouvri yon seri sèvis enpòtan – ki gen ladan tès depistaj kansè ak aksè a tretman prevantif pou VIH. – AIDS Healthcare Foundation (AHF) te pibliye deklarasyon sa a:

 

“Si w retire aksè a swen prevantif, sa pral blese plizyè dizèn milyon Ameriken. Sèvis sa yo esansyèl, epi elimine yo pral gen konsekans danjere, "te di Michael Weinstein, fondatè AHF ak prezidan. "Pandan ke nou espere desizyon enkonstitisyonèl sa a finalman echwe, desizyon an kreye ensètitid epi li se yon menas pou sante piblik."

 

 

 

# # #

Règ Tribinal AHF Pwosè Libète Lapawòl Kapab Kontinye
AHF Ikrèn pèsevere