Mank mondyal vaksen kont kolera a mete aksan sou inegalite danjere

In Defans mondyal la, Global En, malawi, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

Epidemi ak pandemi yo se yon nouvo nòmal k ap ogmante, men vaksen pou anpil maladi enfektye yo se swa nan rezèv oswa pa disponib pou anpil peyi mwayen ak ti revni. Pandan kolera a ap gaye nan Malawi ak lòt nasyon Afriken yo, bezwen an pa janm te pi ijan pou plis efò pou asire aksè ekitab nan medikaman ki sove lavi yo.

Kòm a fevriye 18, Malawi te anrejistre prèske 45,000 ka kolera ak prèske 1,450 lanmò nan yon epidemi ki te kòmanse nan mwa mas 2022, pi mòtèl la nan istwa li. Malawi te fè de kanpay vaksen kont kolera oral nan 21 distri ki afekte yo; sepandan, distri ki pa vaksinen yo toujou an danje. Pwovizyon vaksen atravè lemond yo ra paske kolera a ap monte globalman, sa ki pouse Òganizasyon Mondyal Lasante a sispann estrateji estanda de dòz la Oktòb pase a. Nèf lòt nasyon Afriken yo te rapòte ka tou.

"Nou kontan wè Gouvènman Malawi lanse"Fen Kolera"Kanpay pou diminye pousantaj moun ki mouri yo epi ogmante prevansyon, kominikasyon, ak mobilizasyon sosyal - dwe fè plis pou asire vaksen yo disponib pou tout moun ki bezwen yo," te di Manadjè Pwogram Peyi AHF Malawi. Triza Hara. "Nou ankouraje moun k ap fè vaksen yo pou yo mete patant yo disponib pou ogmante aksè pou peyi ki gen revni ba ak mwayen yo, epi n ap mande lidè Afriken yo pou yo kontinye travay pou aplike politik ak pratik ki pèmèt nou pwodui vaksen sou kontinan an."

OMS te rapòte nan mitan mwa desanm ke rezèv vaksen kont kolera mondyal la te "kounye a vid oswa trè ba," Reuters. Pandan se tan, omwen 17 lòt peyi yo te rapòte epidemi, ki gen ladan Ayiti, ak plis pase 20,000 ka rapòte soti nan septanm 2022 jiska janvye 2023 apre yo te pa kolera pou twa ane anvan yo.

“Pandan ke nou pa ka konplètman sispann kolera jiskaske peyi yo pa amelyore dlo, sanitasyon, ak ijyèn, dwe gen yon efò mondyal konsèté nan kad yon Konvansyon Sante Piblik Mondyal pou asire ke vaksen kritik, tankou sa a pou kolera, yo estoke atravè lemond pou asire yon repons pi aktif, "te di Dr Penninah Iutung, AHF Afrik Biwo Chèf. "Li pa akseptab nan 21yèm syèk la ke yon maladi konplètman evite toujou ap touye dè milye de moun atravè lemond. Gouvènman nasyon rich yo ta dwe mande konpayi pharmaceutique yo pataje konesans ak teknoloji yo pou ogmante aksè a vaksen yo ak mwayen pwodiksyon lokal ak rejyonal yo. Se sèl fason nou pral vaksen mond nou an.”

AHF te travay nan Malawi depi 2017 e kounye a bay swen ak tretman VIH/SIDA a plis pase 42,600 pasyan ki anrejistre. Inisyativ Vaccinate Our World te genyen te lanse pa AHF pandan pandemi COVID-19 pou abòde diferans flagran ki genyen nan aksè vaksen ant peyi rich ak peyi ki gen pi ba revni yo. Depi lè kanpay VOW la te elaji pou li anglobe ekite vaksen an plis. Aprann plis nan VaccinateOurWorld.org.

AHF selebre 20 ane PEPFAR
Long Beach Community Table, AHF mete tèt yo ansanm pou elaji batay kont grangou