Moun ki gen enterè Ewopeyen yo rankontre pou konstwi rezistans sistèm sante

In Pledwaye, Estoni, Defans mondyal la, Lagrès, Netherlands, Pòtigal, Larisi, Ikrèn, Wayòm Ini pa Fiona Ip

Bay egzanp nivo koperasyon ki vrèman nesesè nan sante piblik mondyal la, Mbran nan Palman Ewopeyen an te rankontre ak reprezantan yo soti nan AHF, lòt ONG, Komisyon Ewopeyen an, otorite nasyonal yo, kò rechèch, endistri pharmaceutique a, ak lòt enstitisyon dènyèman yo trase yon kou sou lavni nan gouvènans sante ak detay ki jan yo pi byen pwoteje mond lan kont pandemi nan lavni ak lòt kriz.

Evènman an te òganize pa Gwoup Kangourou ak AHF Ewòp nan Palman an Ewopeyen an te enpòtan anpil pou idantifye ki jan Inyon Ewopeyen an kapab yon lidè nan sante mondyal ak preparasyon sante pandan y ap enkli tout moun ki gen enterè ki enpòtan, espesyalman sosyete sivil la. Defi k ap parèt yo—ki gen ladan epidemi maladi, enpak konfli a nan Ikrèn, ak mank mendèv ak medikaman—fè kolaborasyon nan tout nivo yo vin pi esansyèl.

"Keseswa travay pou bay swen ki santre sou moun atravè rejyon an oswa chanje kad sante piblik la pou ijans, AHF an Ewòp gen yon istwa travay ak patnè gouvènman yo nan tout nivo pou asire moun yo ka pwoteje ak an sante," te ajoute Chèf Biwo AHF Ewòp. Zoya Shabarova. "Li enpòtan anpil pou sosyete sivil la gen yon vwa nan amelyore sante piblik mondyal, e nou kontan ansanm ak patnè nou yo pou ede asire solidarite, ekite, ak enklizivite nan sistèm sante nou yo." 

"Inyon Ewopeyen an bezwen dirije ak ankouraje prensip kle nan yon nouvo achitekti sante mondyal, ki gen ladan transparans, responsablite, ekite, ak koperasyon entènasyonal ak kowòdinasyon - eleman ki manke nan repons pandemi an. Pandan ijans sante piblik entènasyonal yo, Inyon Ewopeyen an pa ka konsidere kòm yon gwoup peyi rich ki te rasanble vaksen pou bezwen entèn yo an premye epi pataje yo youn oubyen de ane pita ak mond lan devlope. Li te rive ak COVID-19 epi li toujou ap pase kounye a ak vaksen MPOX, "te di Doktè Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif AHF Global Public Health Institute. "Pwensip sa yo, detaye plis anpil nan atik Lancet AHF ki sipòte 'Yon Konvansyon Sante Piblik mondyal pou 21yèm syèk la,' se premye etap enpòtan nan nenpòt chita pale sou prevansyon epi reponn a pandemi yo. Gouvènman ki enplike sosyete sivil la se yon nesesite tou, ki fè reyinyon sa yo gen anpil valè.”
 
Panelist yo enkli Manm Palman Ewopeyen an Michael Gahler ak Juozas Olekas, Bartlomiej Kurcz, Enterimè Head of Unit nan Sante Ewopeyen an ak Preparasyon pou Ijans ak Otorite Repons, ak AHF a Dr Saavedra. 
 
Li plis sou evènman an isit la.

Thai Defann Dwa Egal pou Travayè Sèks yo
AHF Asia bay kapòt nan prizon pou anpeche enfeksyon VIH ak IST