AHF Vyetnam gen 15 an!

In Defans mondyal la, Vyetnam pa Fiona Ip

Pati anivèsè yo abondan nan mwa sa a paske AHF Vyetnam jis te komemore 15 ane nan bay swen ak tretman VIH/SIDA ki sove lavi nan peyi a ak yon kolasyon nan kapital nasyon an, Hanoi!

Plis pase 100 patnè sosyete sivil ak gouvènman an te rejwenn AHF Vyetnam nan dat 17 fevriye pou yo reflechi sou dènye deseni ak mwatye nan patenarya ki gen siksè ki te mennen travay enpòtan atravè 22 pwovens kote AHF gen yon prezans.

"Malgre difikilte nou te rankontre, nou pa janm abandone angajman nou paske nou kwè nan misyon 'goumen pou moun ki vivan yo ak pran swen moun ki mouri yo,'" te di. Doktè Nguyen Thi Thu Hang, Direktè Pwogram Peyi pou AHF Vyetnam. “Nou fyè dèske nou te elaji pwogram nan, sa enkli etablisman sante kominotè yo ak prizon yo epi bay manm Girls Act nou yo plis sipò pou kenbe yo an sante ak lekòl. Kounye a, nou dwe gade pou nou fè travay ki gen plis enpak alavni.”

Dao Hong Ngoc, yon lidè AHF Vietnam Girls Act, te pale nan seremoni an e li te ajoute, “Pwojè Girls Act ak anplwaye AHF te pèmèt mwen devlope ladrès lidèchip mwen ak travay ann ekip, ki se opòtinite trè siyifikatif pou mwen. Mwen te amelyore anpil e mwen gen konfyans mwen kanpe isit la jodi a. Mwen trè rekonesan anvè konpayon AHF mwen yo depi mwen nan pwogram nan.”

Aktyèlman AHF Vyetnam bay swen ak tretman VIH/SIDA a prèske 34,000 kliyan ki anrejistre atravè 80 sit tretman, 22 prizon, ak de sant dezentoksikasyon.

BOSTON: AHF pou pwoteste kont "Greedy Gilead" pou Pri Gouging
AHF selebre 20 ane PEPFAR