AHF selebre 20 ane PEPFAR

In Pledwaye, Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Foto: Defansè AHF ki soti nan Rwanda, Nijerya, Kanbòdj ak Etazini rankontre manm Kongrè a pou bati sipò ak lejislatè pou PEPFAR ak Fon Global.

Vent ane de sa, Prezidan George W. Bush te anonse etablisman Plan Ijans Prezidan Ameriken an pou Sekou SIDA (PEPFAR) – pwogram ki gen plis siksè te janm kreye pou abòde yon sèl maladi. AIDS Healthcare Foundation (AHF) selebre PEPFAR semèn sa a pandan l ap komemore 20yèm anivèsè li epi l onore 25 milyon lavi li te sove pandan l ap rekonèt anpil travay ki rete nan batay mondyal kont VIH/SIDA.

“PEPFAR te yon siksè ki pa ka nye – anpil bagay yo ka atribiye a sipò ki konsistan li toulede pati depi kòmansman li, ansanm ak travay transparan li atravè pwogram ki byen devlope, patenarya, ak kreyasyon enfrastrikti pou jwenn resous kote yo bezwen. pi fò,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. "Nou fyè pou n selebre PEPFAR jodi a, e menmsi nou toujou gen anpil travay devan nou, pwogrè mond lan te fè pou elimine SIDA pa t ap posib san kontribisyon inestimab PEPFAR bay nan repons VIH/SIDA."

Kreyasyon PEPFAR nan lane 2003 te fè chanjman nan repons mondyal SIDA a e li te yon bagay enpòtan pou pote swen ak tretman VIH nan kote epidemi an t ap dezobeyi. Angajman Etazini an nan PEPFAR, ki kounye a gen pwogram nan plis pase 50 peyi, se te envestisman ki pi enpòtan yon nasyon endividyèl pou konbat VIH/SIDA.

“Mond lan te nan yon pwen baskile nan batay kont VIH la, ki te oblije AHF defann kreyasyon PEPFAR epi pita re-otorizasyon li bay priyorite swen ak tretman. Li se kolòn vètebral repons mondyal SIDA a,” te ajoute Chèf Afè Piblik ak Avoka Jeneral AHF. Tom Myers. "Nou te kontan tou angaje resous nou yo pou mennen moun k ap bay swen ak pasyan ki soti nan pwogram AHF atravè lemond nan Washington pou pataje ak Manm Kongrè a egzanp nan mond reyèl la sou kontribisyon ki gen anpil valè PEPFAR fè."

Gras a PEPFAR, apati septanm 2022, plis pase 20.1 milyon gason, fanm ak timoun yo te sou tretman pou sove lavi yo, 5.5 milyon ti bebe te fèt san VIH, ak plis pase 7 milyon òfelen, timoun vilnerab, ak moun k ap bay swen yo te resevwa swen ak sipò. Anplis de sa, plis pase 64 milyon moun te jwenn aksè nan sèvis tès yo.

AHF Vyetnam gen 15 an!
Mank mondyal vaksen kont kolera a mete aksan sou inegalite danjere