Repons Ebola Uganda bay egzanp pou nasyon ki rich yo

In Defans mondyal la, uganda pa Fiona Ip

Ebola pa menase Ouganda yo, ak Lafrik an jeneral, grasa efò ewoyik peyi a te fè nan kontwole siksè ra souch Soudan ki pi resan epidemi sa a. Minis Sante Uganda Doktè Jane Aceng ofisyèlman deklare nasyon an san Ebola apre 42 jou ki pa gen okenn ka aktif, nan liy ak estanda Òganizasyon Mondyal Lasante.

"Mwen salye Uganda paske li te kontwole efektivman epidemi sa a malgre lefèt ke li te anvayi pi gwo vil li a," te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. "Peyi rich ak yon abondans resous ka aprann anpil bagay nan men Uganda."

Direktè pwogram peyi a pou AHF Uganda Cares, Henry Magala, te ajoute - "Sa a enpòtan pou nou kòm yon pwogram peyi. Nou kontan dèske nou te sipòte repons epidemi Uganda a atravè kanpay konsyantizasyon medya sou prevansyon ak kontwòl Ebola ak kontribiye nan ekip nasyonal dewoulman an apre fòmasyon 19 anplwaye AHF Uganda Cares kòm konseye pa Ministè Sante.”

Epidemi ki fèk fini an te kòmanse nan mwa septanm pase a e li te afekte senk distri, ki gen ladan Mubende (episant lan) ak kapital vil Kampala, ki te lakòz 143 ka konfime ak 55 moun ki mouri. Sa a te wityèm epidemi Ebola nan Uganda depi ane 2000 lè nasyon an te wè premye ak pi mòtèl ensidan li a, ki te touye plis pase 200 moun.

"Nou bat bravo pou gouvènman an ak travayè swen sante yo paske yo te monte nan okazyon an yon lòt fwa ankò epi yo demontre ke lè nou travay ansanm epi mete bon sistèm yo an plas, nou ka konbat menas sante piblik yon fason efikas," te di AHF Afrik Biwo Chèf. Dr Penninah Iutung. "Uganda te montre lidèchip remakab nan repons Ebola li a atravè amelyore siveyans ak sistèm alèt, bati kapasite travayè swen sante yo pou yo reponn rapidman nan ijans, ranfòse mekanis trase kontak ak lyen, mobilize sipò patnè, ak ogmante sansibilizasyon ak patisipasyon kominote a - ki gen tout. te yon enstriman pou siksè sa."

AHF te pèdi de doktè nan Afrik Lwès pandan epidemi Ebola 2014-2016 la. Òganizasyon an kontinye ap defann sistèm repons pou ijans sante piblik amelyore ankre sou ekite mondyal ak koperasyon pandan l ap sipòte efò gouvènman an atravè 45 ekip peyi li yo. Viktwa sa a pa Uganda demontre ankò gen leson yo dwe aprann nan kontinan Afriken an nan kenbe, evite, ak reponn a ijans sante piblik.

AHF ap travay nan Uganda depi 2002 e kounye a bay swen ak tretman VIH/SIDA a plis pase 146,600 pasyan ki anrejistre.

Manifestasyon AHF yo vize pwofite dwòg CEO Gilead la
AHF Eswatini komemore 15yèm Ane ak Nouvo Sant Ekselans