AHF Asia bay kapòt nan prizon pou anpeche enfeksyon VIH ak IST

In Defans mondyal la, Filipin, Vyetnam pa Fiona Ip

Biwo Azi AIDS Healthcare Foundation (AHF) konsantre efò sou dispozisyon kapòt kòm yon entèvansyon estriktirèl pou diminye transmisyon VIH ak IST nan prizon.

Pwovizyon kapòt se youn nan entèvansyon ki pi efikas pou rediksyon domaj pou kontwole VIH/SIDA ak MST nan prizon[1][2][3]. Poutan, sèlman 58 peyi atravè mond lan bay moun ki prive libète (PDL) kapòt.[4]. "Gen aksè a bon jan kalite sèvis swen sante ki gen ladan pwovizyon kapòt se pa sèlman yon dwa PDL pou sante, men se tou yon mouvman nan direksyon pou reyalize objektif devlopman dirab pou pa kite pèsonn dèyè," te di. Doktè Sarath Chhim, AHF Azi Biwo Chèf.

AHF Filipin sipòte Prizon vil Cebu atravè patnè li a Biwo Sante Vil Cebu/Clinik Ijyèn Sosyal, pou bay PDL tès VIH ak sifilis, tretman VIH, ak kapòt. Apati oktòb 2022, AHF Filipin te distribye 7,259 kapòt ak 6,477 grès machin atravè 20 dispansè. Kapòt ak dispansè lubrifyan yo te enstale nan zòn ki pi aksesib pou PDL epi yo te ranpli alè pa Inite Sèvis Sante a. "Nou pwofite opòtinite sa a tou pou fè aktivite gwoup pou edike ak ankouraje sekirite sou zafè ki gen rapò ak sante seksyèl pou PDL ak anplwaye prizon yo," te di. Nenet L. Ortega, Manadjè Pwogram Peyi, AHF Filipin. Anplis de sa, akòz mank dlo pwòp pandan pandemi COVID-19 la, AHF te bay dlo nan boutèy tou pou PDL ki bezwen pran medikaman regilye pou VIH ak TB.

AHF Vyetnam te livre ofisyèlman kapòt nan chanm kontantman nan 22 prizon depi jen 2022. Sa a se yon mobilizasyon siksè pou jwenn sipò nan men Depatman Lapolis ki administre prizon, enstitisyon edikasyon obligatwa, ak lekòl refòmatwa (C10) - Piblik Sekirite. Prizonye ki gen yon bon dosye reyabilitasyon ka pase nwit la nan chanm kontantman yo ak konjwen yo epi yo dwe siyen yon angajman volontè pou sèvi ak kapòt pou anpeche VIH ak MST. Apati oktòb 2022, AHF Vyetnam te enstale 15 dispansè kapòt epi li te bay yon total de 3,511 kapòt nan chanm yo kontantman nan prizon yo. “Nou planifye kòmande plis dispansè kapòt ak gwosè apwopriye. Ekip nou an nan Vyetnam pral vizite chak prizon pou mete dispansè kapòt yo nan yon bon kote nan chak chanm kontantman, "te di. Nguyen Thi Thu Hang, Direktè Pwogram Peyi, AHF Vyetnam.

Prèv ki soti nan evalyasyon efè alontèm pwovizyon kapòt nan prizon yo te montre ke: nan ka disponib, kapòt yo gen plis chans pou yo itilize pandan sèks nan mitan PDL, disponiblite kapòt yo pa t ogmante sèks nan prizon, e dispozisyon kapòt mennen nan diminisyon nan prévalence VIH ak MST nan mitan PDL[5][6].

Piske plis pase 90% prizonye yo pral finalman retounen nan kominote a, benefis entèvansyon sa yo pral depase miray prizon an. Pou bese fado VIH ak IST nan prizon, PDL dwe gen aksè a bon kalite pwogram pwovizyon kapòt nan prizon.

 

  1. [1] Kamarulzaman A, Reid SE, Schwitters A, Wiessing L, El-Bassel N, Dolan K, et al. Prevansyon transmisyon VIH, epatit B & C ak tibèkiloz nan prizonye yo. Lancet. 2016;388(10049):1115-26.
  2. [2] Moazen B, Assari S, Stöver H, et al. Sistèm Victoryen yo pap rezoud pwoblèm sante modèn nan prizon yo. Lancet. 2019;394(10203):1008-9.
  3. [3] Scott N, McBryde E, Kirwan A, Stoové M. Modèl enpak distribisyon kapòt sou ensidans ak prévalence enfeksyon seksyèlman transmisib nan yon sistèm prizon granmoun gason. PLoS YONN. 2015;10(12):e0144869.
  4. [4] Moazen B, Dolan K, Bosworth R, Owusu PN, Wiessner P, Stöver H. Disponibilite, pwoteksyon ak baryè pou pwovizyon kapòt nan prizon: yon revizyon prèv la. Frankfurt am Main: Institut für Suchtforschung (ISFF), Frankfurt University of Applied Sciences; 2019.
  5. [5] Butler T, Richters J, Yap L, Donovan B. Kapòt pou prizonye: Pa gen nouvo prèv ke yo ogmante sèks nan prizon, men yo ogmante sèks pi an sekirite. Sèks Transm Enfekte. 2013;89(5):377-9.
  6. [6] Yap L, Butler T, Richters J, Kirkwood K, Grant L, Saxby M, et al. Èske kapòt lakòz vyòl ak destriksyon? Efè alontèm kapòt nan prizon New South Wales. Sèks Transm Enfekte. 2007; 83:219-22.

 

Moun ki gen enterè Ewopeyen yo rankontre pou konstwi rezistans sistèm sante
AHF Eswatini koup 15yèm anivèsè enpòtan ak ouvèti klinik dènye kri