'Pa gen yon kote tankou lakay ou' - di Rose Parade® Float 2023 AHF a

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Enchanteur flote "Sòsye Oz" sou tematik mete aksan sou efò "Healthy Housing Foundation" AHF pou loje moun ki san kay ak moun ki gen anpil revni nan Sid Kalifòni ak atravè peyi Etazini.

Depi 2017, AHF's Healthy Housing Foundation te achte, renove, ak reutilize 13 otèl ak motèl pou yon sèl chanm (SRO) nan tout Los Angeles ak sou Skid Row Downtown la epi li te kreye plis pase 1,425 inite lojman pou ansyen moun ki san kay ak moun ki gen anpil revni.

LOS ANGELES (23 desanm 2022) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF)—ane sa a, an patenarya ak òganizasyon afilye li a, la Fondasyon Lojman Sante— ap patisipe nan Rose Parad® ak yon flote mete aksan sou kèk nan solisyon inovatè de òganizasyon yo pou adrese kriz sanzabri nan Los Angeles, nan tout Kalifòni ak atravè nasyon an.

 

Antre AHF nan 134 lath Rose Parad prezante pa Honda gen tit "Pa gen yon kote tankou lakay ou."

Liv istwa “Wizard of Oz” tematik flote konsantre sou Healthy Housing Foundation AHF ak travay li pandan plizyè ane ki sot pase yo pou adrese kriz sanzabri nan Los Angeles ak atravè nasyon an. Kounye a gen plis pase 69,000 moun ki san kay nan 88 vil ki genyen Konte Los Angeles, plis pase 41,000 ladan yo nan vil Los Angeles. Plis pase 151,000 moun ki san kay nan tout Kalifòni, sa ki reprezante yon ka nan popilasyon sanzabri nan peyi a.

 

Depi 2017, AHF's Healthy Housing Foundation te achte, renove, ak reutilize 13 otèl ak motèl pou yon sèl chanm (SRO) nan tout Los Angeles ak nan Skid Row Downtown la epi li te kreye plis pase 1,425 inite lojman pou ansyen moun ki san kay ak moun ki gen anpil revni. fanmi yo.

Healthy Housing Foundation AHF a fè pati yon pi gwo efò kominotè pou abòde kriz k ap eksploze lojman ak sanzabri nan Los Angeles.

AHF akeyi Hotel Leland LA nan Lis Lojman Abòdab
Defansè yo rele "Pa gen plis!" pou Visye Galaad