Defansè yo rele "Pa gen plis!" pou Visye Galaad

In Pledwaye, Peyi Galarad, Nouvèl, Pharmaceutique pa Fiona Ip

Nan ka ou rate li – defansè AHF yo te pwoteste nan twa biwo Gilead Sciences nan otan vil Etazini kòm yon pati nan aksyon nan tout peyi a Jounen Mondyal SIDA nan 1ye desanm! Manifestasyon yo te dènye wonn aktivis ki vize "Greediad" - eslogan ki rele fabricant dwòg la pou Evaris li sou pri ak politik dwòg yo.

"Manifestasyon AHF pou leve vwa nou kont Evaris Gilead enplakabl la te fenomenn!" te di Tracy Jones, Direktè Nasyonal Kanpay Mobilizasyon nan AHF. “Yon santèn anplwaye ak volontè te pran lari nan DC pou di 'Pa gen plis!'”

Plizyè santèn manifestan te desann sou biwo lobbying Gilead la nan Washington DC, ansanm ak enstalasyon nan Miami ak Oceanside (CA), pou kontinye fè presyon sou konpayi an sou taktik visye li yo, patikilyèman restriksyon ilegal konpayi an te mete sou aksè nan pri medikaman 340B pou sèten famasi pou tretman epatit C mak li yo.

"AHF se vwa pou moun ki pa gen vwa pou pri pou medikaman espesyalize yo, epi defans sa a se yon nesesite pou kominote ki pa sèvi ak revni ki ba yo," te di. Patricia Bermúdez, Direktè Rejyonal Senior pou Rejyon Lwès AHF, ki te demontre nan Oceanside. "Big Pharma se sèlman konsène ak maj pwofi yo - pa lavi pasyan yo afekte pa gwo pri dwòg yo ak Evaris. N ap kontinye fè travay ki nesesè pou adrese avaris Pharma atravè nasyon an menm jan nou te fè nan Jounen Mondyal SIDA.”

Dapre la Rapò 340B, Gilead tou te refize ofri pri rabè 340B pou medikaman VIH bay founisè ki sèvi ak famasi kontra yo epi li te ogmante dramatikman pri ke founisè filè sekirite yo peye pou tretman ak prevansyon VIH Descovy.

"Manifestasyon Gilead nan Jounen Mondyal SIDA yo te yon bèl egzanp kolaborasyon radikal ke AHF konnen pou," te ajoute. Latonya Thurman, Direktè Asosye Kanpay Mobilizasyon AHF. “Se te yon bèl bagay pou nou wè anpil manm Konsèy Direktè nou an, Senior Management, anplwaye AHF ki soti nan tout liy sèvis yo, ak kliyan devwe nou yo mete tèt yo ansanm pou fè yon pwotestasyon twa vil yo. Mwen toujou sezi wè bagay nou ka fè kòm òganizasyon!"

Manifestasyon ki sot pase yo te swiv aksyon menm jan an nan mwa Oktòb, lè defansè yo te bat Gilead ak manifestasyon pandan yon semèn, de fwa pa jou devan katye jeneral li nan Foster City, CA.

'Pa gen kote tankou lakay ou' - di Rose Parade® Float 2023 AHF a
RealClearHealth: Senk Rezon pou Kongrè a Pwoteje Pwogram 340B la