Sikonsizyon gason medikal volontè: yon pwen antre nan prevansyon VIH ak yon priyorite pou AHF Filipin

In Filipin pa Fiona Ip

Azi Biwo SIDA SIDA Fondasyon an (AHF) te sipòte patnè AHF Filipin yo, Family Planning Organization of Philippines Metro Manila ak Iloilo, pou aplike pwogram volontè sikonsisyon gason medikal (VMMC) an 2022. Yo te sikonsi prèske 560 ti gason epi fè tès pou yo. VIH jiska dat.

"Nan Filipin, VMMC se yon pratik komen ak kiltirèl aksepte. VMMC se retire chirijikal konplè nan prepui a, ki anjeneral fè sou ti gason adolesan lè yo rive nan laj 10-a-14 ane fin vye granmoun ak fè pandan repo lekòl ete. Sa a se bay ase tan pou gerizon, "te di Nenet L. Ortega, Manadjè Pwogram Peyi, AHF Filipin.

Sèvis VMMC nan AHF Filipin yo fè pati yon apwòch holistic nan prevansyon pou ti gason. Apa de sèvis aktyèl VMMC la, yo konseye kliyan yo epi yo prezante edikasyon konplè sou sante seksyèl ak repwodiktif. Yo diskite sou fètilite gason ak fi ak sistèm repwodiktif, ansanm ak ijyèn, gwosès adolesan, VIH/SIDA, ak lòt enfeksyon seksyèlman transmisib. Tès VIH ak sèvis koneksyon tou entegre nan aktivite a.

“VMMC ofri gason anpil pwoteksyon pasyèl pou tout lavi kont akizisyon de VIH ak yon kantite lòt IST. Kidonk, pratik la an pati ak endirèkteman pwoteje fanm kont VIH atravè transmisyon etewoseksyèl, "eksplike Doktè Sarath Chhim, AHF Azi Biwo Chèf. "VMMC bay tou yon opòtinite inik pou mennen ti gason ak gason nan swen sante kòm yon pwen kontak nan entwodwi sèvis tès VIH ak referans pou lòt sèvis VIH, enkli tretman."

Prèv nan etid ak entèvansyon medikal yo te montre ke byen vit rive jwenn anpil gason ki pa sikonsi ak VMMC nan popilasyon estratejik chwazi yo ka dramatikman redwi ensidans VIH nan nivo kominote a epi ekonomize dè milya de dola nan depans swen ak tretman VIH. Paske VMMC se yon pwosedi yon sèl fwa ki bay yon pwoteksyon pasyèl pou tout lavi kont VIH, pwogram pou gason adilt yo enpòtan anpil, envestisman a kout tèm ak benefis alontèm.

VMMC se yon entèvansyon trè efikas, relativman rapid ak ekonomize pri. Pwoteksyon kont VIH se sibstansyèl, menm si yon pati nan, epi repete tretman pa oblije kenbe benefis yo. Pa gen okenn lòt entèvansyon VIH ki disponib kounye a ki bay efè pèmanans sa a. Li se yon zouti enpòtan sante piblik ki merite ogmante.

AHF Lajistis Apexus sou Negosyasyon Pri Medikaman 340B ki echwe
AHF rekonèt Semèn Konsyantizasyon Transganr ak Jounen Souvni Transganr