AHF pwoteste abi PBM pa Express Scripts 'Express Scripts pa pran swen!'

In Pledwaye, Anons Spesyal, Nouvèl, Pharmaceutique pa Fiona Ip

JODI A – Jedi, 3 Novanm @ 10:30 am (CST)

– Express Scripts HQ, St. Louis, MO

Defann swen sante ki soti toupatou nan peyi a pral pwoteste kont nan biwo antrepriz Express Scripts pou kanpe kont 2 nasyon an.nd pi gwo PBM sou akizasyon enjis pou, ak grif do nan famasi endepandan ki gen yon enpak negatif sou swen pasyan yo pou moun k ap viv ak VIH ak lòt maladi grav.

 

Defansè Swen Sante nan tout peyi a ki afilye ak SIDA Swen Sante Fondasyon (AHF) pral pwoteste kont akizasyon ki pa etik ak aksyon pa Express Scripts, manadjè benefis famasi a pou Cigna, bay famasi endepandan ak espesyalite ki bay bezwen medikal sansib, ki sove lavi moun k ap viv ak VIH ak lòt maladi grav. Pwotestasyon an pral fèt JODI a – Jedi 3 novanm 2022 devan katye jeneral antrepriz Express Script nan St. Louis, MO.

Express Scripts, dezyèm pi gwo PBM nan peyi Etazini an, kontwole 24% nan mache a selon Lopital Becker Revizyon. Nan mwa desanm 2018, Cigna te peye $ 67 milya dola pou jwenn Express Scripts, sa ki fè li youn nan pi gwo konpayi asirans medikal konbinezon ak PBM nan peyi a.

KISA: Sante defann PROTEST Express Scripts
KI KOTE: Katye jeneral Express Scripts nan 1 Express Way, St. Louis, MO 63121
KILÈ: JODI A – Jedi, 3 novanm 2022. 10:30 am (CST)
POUKISA: Cigna's Express Scripts te yon fason ki pa etik, chaje penalite abitrè ak frè nan famasi endepandan ak espesyalite ki bay medikaman yo sove lavi moun k ap viv ak VIH ak lòt maladi grav.
KIYÈS: 25-30 Swen Sante defann ak AHF nan tout peyi a
AHF ONSTE ST. LOUIS KONTAK:
W. Imara Kanada, +1.770.940.6555- selil [imèl pwoteje]

Express Scripts PBM Cigna a ak rival CVS Caremark ak OptumRx te afekte aksè a swen pou moun k ap viv ak maladi grav lè yo ajoute penalite ak frè abitrè nan ti famasi endepandan yo, sa ki te lakòz anpil pasyan pa gen medikaman yo kouvri nan famasi yo chwazi. , konsa sa ki lakòz anpil tonbe nan swen.

Manadjè Benefis Famasi (PBMs), ki te kòmanse kòm yon fason pou ede pasyan yo jwenn aksè nan medikaman yo bezwen, te espiral soti nan kontwòl, ak jis 3 PBMs-CVS Caremark, Cigna's Express Scripts ak OptumRx-kounye a kontwole plis pase 75% nan mache US la.

"Batay David ak Goliat nou an ant famasi endepandan ak pi piti ak PBM yo ap kontinye ak manifestasyon Express Scripts sa a nan St. Louis nan Jedi," te deklare. Tracy Jones, Direktè Nasyonal pou Inisyativ Mobilizasyon de Base pou Fondasyon Swen Sante SIDA. “Aksyon Cigna yo, atravè Express Scripts, vòlè espesyalite ak famasi endepandan anpil pasyan depann sou yo, anpeche famasi sa yo bay medikaman ak sèvis pasyan yo bezwen pou sove lavi yo. Sitiyasyon an te vin tèlman soti nan men nou dwe kontinye pale kont abi PBM ak konsolidasyon swen sante pou ede pwoteje ti manman ki gen difikilte ak famasi pop ak endepandan nan tout peyi a.”

Ou ka jwenn yon videyo ki eksplikasyon PBM 3 minit byen kout distile pwoblèm konplèks la nan langaj ak imaj ki fasil pou konprann ou ka jwenn isit la: (lyen YouTube dirèk).

Famasi AHF yo enpòtan anpil pou misyon AHF pou bay medikaman dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye. Famasyen nou yo ak anplwaye nou yo travay san pran souf ak founisè medikal AHF pou kenbe moun k ap viv ak VIH an sante ak siprime viralman. PBM yo entèfere ak modèl swen sa a. PBM yo se entèmedyè parazit ki pa pote okenn valè pou pasyan yo, ki kreye dezè famasi atravè peyi Etazini, pandan y ap peze famasi espesyalize yo, anpeche pasyan asirans konpayi paran yo itilize famasi espesyalize tankou AHF yo. Yo menm tou yo angaje yo nan "pran oswa kite li" kontra ki fòse "grif tounen" peman ke yo rekonèt kòm frè "dirèk ak endirèk renumerasyon" (DIR).

AHF selebre 30 ane 340B
C20 Side Event Charts Roadmap pou Refòm Global Sante Piblik