AHF selebre 30 ane 340B

In Anons Spesyal pa Denys Nazarov

AHF selebre 30 ane 340B

WASHINGTON (3 novanm 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF) fyè pou l komemore trantyèm anivèsè pwogram pri medikaman 340B ki trè efikas.

Nan dat 4 novanm 1992, Prezidan ameriken an, George HW Bush, te siyen Lwa sou Swen Sante pou Veteran yo toulede pati, ki gen pwogram 340B la. Depi lè sa a, 340B te ede plizyè milye founisè filè sekirite san bi likratif – ki gen ladan AHF – pou ede yo pran swen popilasyon ki pi vilnerab ak ki pi piti nan kominote yo.

Pifò moun pa janm tande pale de 340B, menm si lavi yo pi bon pou li. Depi kreyasyon li, 340B te travay egzakteman jan li te gen entansyon - bay gwo efè pozitif sou kalite swen an. Isit la nan AHF, ekonomi ki soti nan pwogram nan ede sipòte sèvis swen sante gratis ak bon mache pou moun k ap viv ak VIH.

Endistri dwòg la patisipe volontèman nan pwogram 340B la pou jwenn aksè nan mache medikaman Medicaid likratif, $73.4 milya dola, ki finanse kontribyab la. Malerezman, konpayi dwòg sa yo menm yo atake 340B, gaye fo reklamasyon nan fwod, ogmante depans, ak mank de transparans. AHF fyè pou l dirije batay kont endistri a ak atak agresif yo sou 340B.

Ki reprezante mwens pase 8% nan tout lavant medikaman, 340B se youn nan pwogram swen sante ki pi efikas. Enpresyonan, li koute kontribyab absoliman anyen. Trant ane pita, 340B se youn nan sèlman efikas, efikas pwogram gouvènman pri dwòg ki sove lavi.

Nou gade pou pi devan pou 340B kontinye avèk siksè pou trant ane kap vini yo ak pi lwen.

# # #

Pharma's Vaccine Tech Hoarding touye
AHF pwoteste abi PBM pa Express Scripts 'Express Scripts pa pran swen!'