Pwojè lwa federal “Pa di masisi” fè timoun yo mal

In Nouvèl pa Ged Kenslea

WASHINGTON (20 oktòb 2022) AIDS Healthcare Foundation opoze ak tout dènye pwopozisyon lejislatif “pa di masisi” fwa sa a prezante nan Chanm Reprezantan Etazini an.

Jounal "Sispann Lwa sou Seksyalizasyon Timoun yo" ta vize jèn LGBTQ+ lè li mete restriksyon sou sibvansyon federal pou edikasyon bay gouvènman eta ak lokal yo ki fè edikasyon ki apwopriye pou laj yo sou sante seksyèl. Pwojè lwa a pa gen anpil chans pou avanse pou pi devan kòm Kongrè Ameriken an pral ajourne an Desanm.

“Lejislasyon sa a anpeche timoun yo enfòmasyon enpòtan epi li stigmatize fanmi yo nan yon moman kote yo bezwen sipò total nan men lekòl yo. Vize timoun ki ka gen de papa, oswa de manman se yon taktik sinik ki fèt pou rezon politik olye ke sante ak byennèt fanmi yo,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. “Twomatize timoun paske yo ka soti nan fanmi ki gen manm LGBTQ+ se yon move politik. AHF ankouraje manm Kongrè a bay priyorite bezwen ijan yo fè fas ak timoun ak fanmi yo, tankou aksè a swen sante, sekirite lekòl, lojman ki estab ak bon jan kalite edikasyon.”

Nan kòmansman ane sa a, AHF te pwodui yon seri videyo ki montre enpak potansyèl yon pwojè lwa ki sanble “pa di masisi” nan Florid sou fanmi ak timoun.

Videyo: Timoun ki disparèt | Videyo: Sèn lakou rekreyasyon | Videyo: Sèn nan lakou lekòl la 

AHF mande 'DWP dwe ale!' nan Dènye Anons LA Times
AHF defann pou bat Gilead ak manifestasyon pandan yon semèn