Patnè AHF enkòpore Nimbleness nan Ikrèn

In Defans mondyal la, Global En, Ikrèn pa Fiona Ip

Mykolaiv - yon vil bò rivyè nan sid Ikrèn - te fè fas a anpil defi pandan kriz aktyèl la. Poutan, apre anpil moun te oblije kouri, pèsonèl medikal yo te rete dèyè pou bay pasyan ki gen VIH ak lòt sitwayen ki rete yo swen ak tretman.

"Malgre sitiyasyon difisil nan vil la, klinik nou an kontinye bay tretman ak swen, lajounen kou lannwit, pou prèske 6,000 pasyan nou yo k ap viv ak VIH," te di. Doktè Larysa Kolomiets, Direktè enterimè Sant Rejyonal Swen Palyatif ak Sèvis entegre Mykolaiv, yon patnè AHF. "Nou ta renmen eksprime rekonesans nou anvè ekip AHF Ikrèn lan pou sipò kontinyèl tou de anplwaye medikal ak pasyan yo. Pasyan yo ka fè tès, resevwa dyagnostik ak tretman pou enfeksyon opòtinis, epi jwenn aksè nan kapòt ak pwodwi ijyèn. Nou espere koperasyon nou ak AHF pral kontinye pandan plizyè ane kap vini!

Tande pèsonèl Sant Rejyonal Swen Palyatif ak Sèvis Integral Mykolaiv sou eksperyans yo bay swen ak tretman VIH/SIDA pandan kriz.

Anplwaye Sant yo souvan travay lè iregilye akòz pann entènèt ak elektrisite. Anplwaye yo toujou ap chèche pasyan ki gen pwoblèm pou jwenn medikaman yo. Men, kèlkeswa kote yo ye, pasyan k ap viv ak VIH jwenn ART yo alè grasa devouman anplwaye Sant lan.

Jènfi ki pa ka anpeche yo bati yon pi bon avni
Espò pou Sante nan Zanbi