Ki kote pwomès Fon Global Lachin nan ye?

In Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Avèk konklizyon Setyèm Renouvèlman Fon Global pou Konbat SIDA, TB ak Malarya nan Mèkredi, AIDS Healthcare Foundation (AHF) mande Lachin pou matche ak angajman milya plis dola lòt nasyon rich yo.

Prezidan AHF te di: "Men nou apre yon lòt konferans pou renouvèlman fon Global, e Lachin yon lòt fwa ankò disparèt nan aksyon. Michael Weinstein. "Nou mande Lachin pou l suiv egzanp lòt moun tankou Lafrans, Almay, Kanada ak Japon lè nou bay yon pati ki jis epi li angaje omwen 1 milya dola nan Fon Global la. Avèk yon kontribisyon enpòtan Lachin nan - Fon an ta ka pi pre sib Setyèm Renouvèlman li a ki se $18 milya dola."

Menm apre yo fin resevwa plis pase $ 802 milyon nan sipò Global Fund nan tan lontan an—Lachin sèlman te jere pou kontribye yon mèg $18 milyon dola nan chak nan de dènye peryòd finansman yo (2017-2019, 2020-2022)—malgre pwoklame dezyèm pi gwo ekonomi nan mond lan.

Fon Global la sekirize $ 14.25 milya dola pandan Setyèm Renouvèlman an, ki gen ladan yon pwomès 10 milyon dola soti nan AHF te anonse pa prezidan li a Michael Weinstein nan konferans pwomès la. Pwomès ki soti nan peyi Itali ak UK a toujou annatant ak espere byento, ak dènye istorikman komèt byen plis pase $ 1 milya nan Fon an.

AHF rann 10 milyon dola pwomès Fon mondyal la ofisyèl!
Klinik VIH yo rele manti konpayi dwòg yo