Ekip Kenya akòde pou livrezon sèvis sante

In Global En, Kenya pa Fiona Ip

Depatman sante Nairobi dènyèman te rekonèt etablisman Parklands AHF Kenya a ak de rekonpans nan tout konte a pou pi bon pèfòmè nan prevansyon ak kontwòl enfeksyon ak pi bon dispansè ONG Nivo II (2yèm finalye)! Tout ekip yo te evalye baze sou Kenya Quality Model for Health, ki gide kijan inisyativ amelyorasyon kalite yo aplike.

"Pifò nan sit ekip AHF Kenya a gen pwojè amelyorasyon kalite kontinyèl - kidonk sa a se yon domèn nou pran oserye pou asire pi bon rezilta tretman posib," te di AHF Kenya Country Program Director. Doktè Samyèl Kinyanjui. "Rekonesans sa yo se prèv ke envestisman nou yo ap peye nan pouswit nou bay bon jan kalite swen, santre sou pasyan yo."

Doktè Eunice Karanja, Manadjè Medikal Rejyonal AHF pou Nairobi, te ajoute, “Kontwòl enfeksyon enpòtan anpil pou asire bon jan kalite sèvis ak pwoteje tou de anplwaye yo ak kliyan yo. Mwen kontan ke entèvansyon nou yo kòm yon klinik te mennen nou nan nivo rekonesans sa a.”

AHF ap travay nan peyi a depi 2007. Depi 2010, AHF Kenya te teste plis pase 2.6 milyon moun pou VIH epi distribye plis pase 13 milyon kapòt atravè kontak lokal ak inisyativ sèks pi an sekirite.

AHF lajistis Kalifòni pou mete fen nan Plan Sante SIDA
Kapòt Strut Catwalk la nan Lachin