AHF rann 10 milyon dola pwomès Fon mondyal la ofisyèl!

In G20, Defans mondyal la pa Fiona Ip

Prezidan AHF Michael Weinstein anonse pwomès 10 milyon dola AHF nan konferans Setyèm Replenisman Fon Global la.
Kredi: Fichye videyo, Fon Global; foto, The Global Fund/Tim Knox.

 

Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya te wè dosye-anviwònman nivo sipò sektè prive a nan konferans setyèm ranplasman li semèn pase a nan New York, kote AHF te la pou anonse yon pwomès 10 milyon dola pou pi bon mekanis finansman nan mond lan pou konbat maladi enfeksyon.

“Mwen fyè pou m ajoute dis milyon dola pou sipòte misyon Fon Global la, (…) ki inik nan mitan tout antite mondyal nan rekonèt enpòtans ONG yo ak enkli nou nan gouvènans yo, epi yo pi fò poutèt sa. Se pou rezon sa a ke nou pwomèt jodi a,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein, ki moun ki te envite pou pale nan konferans lan. “Fon Global la, anba lidèchip Peter Sands, gen yon dosye estrawòdinè nan distribye finansman san patipri ak efektivman ak opinyon tout sikonskripsyon yo. AHF kwè ke Fon Global la, ki baze sou dosye li yo, pi byen pozisyone pou fè sa rive, kidonk nou ankouraje tout donatè yo ak tout moun k ap egzekite yo pou yo sipòte ekspansyon imedya manda Fon Global la pou kouvri tout maladi enfektye yo.”

Donatè yo, ki gen ladann peyi G7 ak G20 ki rich yo, te rasanble nan New York 21 septanm pou anonse angajman yo, ak total pwomès final 14.25 milya dola ki pa t rive sib 18 milya dola Fon an; sepandan, UK a ak Itali yo espere fè pwomès yo nan semèn kap vini yo. AHF kontinye rele Lachin pou mank de sipò Fon Global ak ankouraje tout donatè yo ogmante angajman yo pa 30% nan Replenishment anvan an.

"Sis milyon moun te mouri nan COVID, ak billions de dola nan richès yo te detwi. Men, nou dwe gen sesyon tankou sa a pou sipliye kominote mondyal la pou sipò yo, "te ajoute Weinstein nan fèmen. "Sipòte sante mondyal se pa charite, li esansyèl pou sekirite kolektif nou an."

AHF travay an sinèrji ak 31 peyi ki sipòte Global Fund atravè Lafrik, Azi, Amerik Latin, Karayib la ak Ewòp, lè li aplike pwogram prevansyon VIH/SIDA, livrezon tretman, ak pwogram defans epi bay sibvansyon Fon AHF pou ede lòt òganizasyon ki pa pou pwofi yo. . Pwomès 10 milyon dola a reprezante yon lòt aspè kolaborasyon ak Fon an.

AHF fè lwanj Newsom paske li te siyen yon lwa pou konvèti bilding yo an lojman abòdab
Ki kote pwomès Fon Global Lachin nan ye?