AHF kondane desizyon Texas ki refize pwoteksyon PrEP

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

"Relijyon pa gen plas nan aksè nan swen sante"

 

WASHINGTON (8 septanm 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF) kondane avèk fòs desizyon Jij Tribinal Distri Ameriken Reed O'Connor nan Distri Nò Texas ki ta pèmèt patwon prive yo refize aksè a medikaman pou prevansyon VIH ki baze sou Lwa pou Retablisman Libète Relijyon an. Jij la te deside 7 septanmth ke yon dispozisyon Lwa sou Swen Abòdab ki mande kouvèti gratis sèten medikaman vyole kwayans relijye yon konpayi ki posede kretyen. Desizyon jij la bay patwon prive yo kapasite pou yo refize bay aksè a medikaman pre-ekspozisyon (PrEP) ki anpeche transmisyon VIH.

 

"Desizyon sa a trè danjere. Ki sa kap vini? Tretman pou VIH ak lòt enfeksyon seksyèlman transmisib, kontrasepsyon, vaksen pou HPV?” te di Michael Weinstein, Prezidan AHF. "Doktè ak pasyan yo ta dwe pran desizyon medikal san entèferans. "Relijyon pa gen plas nan aksè nan swen sante."

# # #

 

AHF Manifestasyon Gilead sou Pri Medikaman @ Morgan Stanley Conf. nan NYC
AHF Anonse Gateway Hollywood, Nouvo Pwojè Lojman Abòdab