AHF Anonse Gateway Hollywood, Nouvo Pwojè Lojman Abòdab

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

AHF anonse Gateway Hollywood,

Nouvo Pwojè Lojman Abòdab

 

Nan dènye piblisite pou lojman LA Times li, Fondasyon Lojman Sante AHF anonse plan pou yon nouvo pwojè lojman abòdab—“lavni lojman a pri ki ba”—yon devlopman ki pral genyen 375 nouvo inite lojman nan sant distri istorik Hollywood la.

 

LOS ANGELES (3 septanm 2022) AHF ak li yo Fondasyon Lojman Sante ap anonse plan pou bati yon nouvo pwojè lojman abòdab "Gateway Hollywood"  ki pral gen ladann 375 nouvo inite lojman nan kè Hollywood. Konstriksyon nouvo bilding sa a pral inik paske achitekti a pral itilize konstriksyon modilè dènye kri, sa vle di li pral konstwi a mwatye pri a ak mwatye tan an. Eleman sa a se kle, paske kreye nouvo lojman abòdab mande pou konstriksyon yo dwe anpil mwens chè.

 

Gateway Hollywood pral vin 14yèm sit lojman abòdab nan zòn Los Angeles ke Healthy Housing Foundation te achte epi li pral reutilize kòm lojman ki san kay oswa lojman ki gen anpil ti revni depi fen ane 2017, lè AHF te kòmanse premye pwogram lojman li a. Healthy Housing Foundation tou gen plan pou konstwi nouvo inite lojman abòdab nan Ft. Zòn Lauderdale toupre katye jeneral AHF Southern Bureau li yo. Anplis de sa, anpil òganizasyon afilye AHF atravè peyi Etazini tou patisipe nan bay lojman abòdab nan kominote yo.

 

Yo pral prezante yon rann nouvo bilding nan "Gateway Hollywood" tou nan fen semèn sa a nan yon reklam Los Angeles Times.

 

"Rezoud kriz lojman abòdab LA a kòmanse ak bay lojman pèmanan abòdab tout moun kapab peye," te di. Susie Shannon, Direktè Politik, Lojman Se Yon Dwa Moun. “Ak 41,000 moun ki san kay nan vil Los Angeles, nou dwe fè tout sa nou kapab pou mete lojman pou san kay sou Entènèt pi vit posib. Gen twòp moun k ap viv ak mouri nan lari LA paske yo pa fè plis pou konbat pwoblèm sanzabri yo. AHF ap bay lojman enpòtan ki nesesè pou fè moun yo soti nan lari yo epi nouvo pwojè nou an, Gateway Hollywood, pral bay plizyè santèn moun yon kote yo finalman rele lakay yo.”

 

AHF te lanse Healthy Housing Foundation an 2017 pou abòde kriz lojman abòdab rampante ki te gaye nan peyi a lè li bay aksè rapid, fasil, ak konpasyon nan lojman abòdab ak yon konsantre sou abòde bezwen moun ki gen ti revni, fanmi ki gen difikilte, jèn, ak moun k ap viv. ak maladi kwonik.

 

 

AHF kondane desizyon Texas ki refize pwoteksyon PrEP
KI MOUN KI apiye sèks ki pi an sekirite kont Monkeypox