Monkeypox: Depatman Sante Konte LA dwe ogmante prevansyon, siveyans

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Telekonferans pou laprès AHF: Jedi 7 jiyè @ 11:00 am PT

 

Ak nimewo ka yo ap ogmante rapidman nan LA ak lòt kote ak dòz vaksen ki trè limite ki disponib nan tout peyi a, AHF pral rele Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles pou ogmante edikasyon piblik sou viris la ak prevansyon li yo, epi pataje done siveyans.

 

AHF pral pataje pwòp Fèy Enfòmasyon sou Monkeypox li tou ak pasyan yo, kliyan yo ak piblik la an jeneral  

 

LOS ANGELES (6 jiyè 2022) AHF, pi gwo òganizasyon mondyal SIDA ki gen klinik tretman oswa operasyon nan 45 peyi, pral òganize yon Telekonferans pou laprès Zoom JEDI 7 jiyè a 11:00 am PT (2:00 pm ET) pou diskite sou monkeypox nan Konte Los Angeles ak wòl li nan epidemi mondyal kontinyèl, ki te afekte gason masisi oswa gason ki fè sèks ak gason (MSM) nan yon fason disproporsyonèl.

KISA:                      MONKEYPOX ZOOM TELECONFERANS Laprès: Epidemi mondyal afekte Etazini — AHF pou ankouraje Depatman Sante Piblik Konte LA pou ranfòse edikasyon, prevansyon ak siveyans.

 

KILÈ:                     Jedi, Jiyè 7th   2022     11:00 am PT (2:00 pm ET)

 

KIYÈS:                        Michael Weinstein, Prezidan AHF

Stuart Burstin, MD, PhD FACP, FCPP, Direktè Nasyonal Pwovizwa Maladi Enfektye AHF

Adam Sukija-Cohen, PhD, MPH, AHF Direktè Defans ak Rechèch Politik, Rechèch Divizyon Sante Piblik

Lòt moun k ap pale TBD

 

KOUMAN: Antre nan reyinyon Zoom isit la:
https://us02web.zoom.us/j/81624602597?pwd=ZmJzbzY3T25kY2FraTNsOWFvQ2x0dz09

ID Reyinyon: 816 2460 2597
Passcode: 709536
Yon tiyo mobil
+16694449171,,81624602597#,,,,*709536# US
+16699006833,,81624602597#,,,,*709536# Uon pS (San Jose)

 

KONTAK SUR:   Ged Kenslea, AHF Dir. of Communications (323) 791-5526 selilè [imèl pwoteje]

Lauren Hogan, Direktè Asosye, Kominikasyon pou selil AHF +1.310.940.0802  [imèl pwoteje]

 

AHF, ki te dyagnostike kèk ka monkeypox nan klinik li yo nan Los Angeles ak Sid Florid nan semèn ki sot pase yo, pral fòtman ankouraje Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles pou rapidman ogmante edikasyon piblik sou monkeypox, prevansyon ak tretman li epi tou. pataje done siveyans sou epidemi an (yo).

Apèl AHF fè pou pi gwo efò edikasyon prevansyon pa ofisyèl sante yo vini sou talon nouvèl ki fè konnen vaksen pou makak yo rete nan rezèv trè limite nan tout peyi a. Nan 1 jiyèst, An New York Times rapòte rezèv vaksen Etazini an te genyen anviwon 56,000 dòz e ke ofisyèl federal yo espere resevwa sèlman yon lòt 300,000 dòz nan semèn k ap vini yo, e ke lòt dòz-plizyè milyon-ki te kòmande pou itilize Ozetazini ka nenpòt kote ant twa a senk mwa lwen disponiblite akòz delè fabrikasyon ak/oswa apwobasyon ak otorizasyon FDA.

"Pa gen ase vaksen kont monkeypox ki disponib kounye a oswa nan tiyo imedyat pou li deplwaye ase lajman pou anpeche siyifikatif transmisyon viris la jodi a. Kòm yon rezilta, ofisyèl sante piblik Konte Los Angeles yo gen yon devwa pi gwo toujou pou edike piblik la ak kominote espesifik ki afekte yo, ki gen ladan gason masisi ak gason ki fè sèks ak gason, sou estrateji prevansyon debaz yo ka itilize pou evite viris sa a ap gaye rapidman,” te di Michael Weinstein, Prezidan AHF.

Atik New York Times la rapòte tou gen kounye a anviwon 5,000 ka makak konfime nan 60 peyi ak yon lòt 5,500 ka sispèk anba envestigasyon.

"Èske Konte LA te fè siveyans maladi makak la? te ajoute Weinstein. "Kontrèman ak premye jou yo nan COVID, te gen ti kras NON transparans oswa pataje enfòmasyon siveyans ak piblik la. E menm lè kèk done yo te pataje—sou epidemi ki te asosye ak de pati nan LA nan mwa jen—enfòmasyon an te eksprime anpil ke li te soulve plis kesyon oswa alam epi ki te lakòz yon opòtinite rate pou edike efektivman moun ki te ka patisipe oswa patisipe nan evènman sa yo. . Nou ankouraje Depatman Sante Konte Los Angeles pou li retounen nan baz sou edike piblik la sou prevansyon makakpox.”

Nan kad efò pou edike pwòp pasyan ak kliyan AHF Healthcare Center li yo ansanm ak piblik la an jeneral ki ka chèche fè tès gratis pou VIH oswa STD nan youn nan 35 Sant Byennèt AHF Divizyon Sante Piblik AHF nan peyi Etazini, AHF te kreye sa ki annapre yo. Fèy Enfòmasyon sou AHF Monkeypox: https://www.aidshealth.org?p=79853

 

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak / oswa sèvis pou plis pase 1.6 milyon moun nan 45 peyi atravè lemond Ozetazini, Afrik, Amerik Latin / Karayib, rejyon Azi / Pasifik ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth, swiv nou @aidshealthcare oswa abònman nan podcast AHF nou an "Orè AHF."

 

# # #

KI MOUN KI, Monkeypox se yon Pandemi
KI MOUN KI MOUN KI PRAN DESISYON SOU Monkeypox