Premye Variant Omicron XE nan Miami-Dade Idantifye pa AHF Partner

In Defans mondyal la, Global En, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

Yon patnè nan AHF SARS-CoV-2 Genomic Sequencing Fund te idantifye yon echantiyon yon nouvo variant recombinant viris SARS-CoV-2, ki rele Omicron XE, pou premye fwa nan zòn Miami-Dade. Echantiyon sa a rantre nan lis 10 lòt rapò sou XE nan Florid ki te afiche sou platfòm GISAID, yon baz done mondyal sou entènèt ke syantis k ap fè sekans jenomik SARS-CoV-2 atravè mond lan itilize pou fè rapò sou dinamik viris la. .

“Sa a se premye idantifikasyon variant XE nan zòn Miami-Dade ke nou konnen epi mete aksan sou evolisyon kontinyèl SARS-CoV-2 nan yon popilasyon ki pi souvan pran vaksen an—ansanm ak bezwen pou siveyans molekilè elaji SARS-CoV-. 2, "te di Doktè Mario Stevenson, Direktè Enstiti SIDA ak Maladi Enfektye Emerge nan Inivèsite Miami Leonard M. Miller Lekòl Medsin. "Nou bezwen konnen ki sa n ap fè fas si nou vle monte yon repons swen sante efikas nan nouvo variants ki ta ka montre ogmante patojèn oswa diminye sansiblite nan repons vaksen SARS-CoV-2."

Fon Sekans Genomik SARS-CoV-2, Enstiti Global Sante Piblik AHF nan University of Miami te lanse an 2021, kontinye sipòte agrandisman kapasite sekans jenomik ki egziste deja yo ak entwodiksyon yo nan kote ki manke zouti sa yo. Pwojè a mete aksan sou sekans jenomik kòm yon zouti esansyèl pou kenbe epi diminye efè pandemi COVID-19 k ap kontinye ak nenpòt pandemi nan lavni.

Menmsi Omicron XE te fèk idantifye nan zòn Miami-Dade, Variant nan tèt li pa nouvo – anvan semèn pase a, diferan enstiti rechèch atravè lemond te rapòte li nan 28 peyi ki soumèt done nan platfòm GISAID.

"AHF ap sipòte kounye a 15 pwojè sekans jenomik nan 14 peyi e li gen yon patenarya ak GISAID pou kontinye kontwole varyant SARS-CoV-2. Nou te tou dènyèman te apwoche pou sipòte sekans jenomik viris monkeypox la,” te ajoute Doktè Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif AHF Global Public Health Institute nan University of Miami. "Nou pral revize pwopozisyon yo, paske jan syantis yo deja konnen, viris yo gen kapasite pou mitasyon yo vin swa plis oswa mwens danjere. Men, pou konnen sa, bon jan siveyans jenomik nesesè nan Miami-Dade, Florid, ak atravè mond lan.”

AHF te rele Express Scripts lajistis poutèt 'Claw Backs'
Transfè teknoloji vaksen Etazini an Afrik yon viktwa pou sante mondyal