LA Defann Mas Kont Kriminalizasyon Moun Sanzabri yo

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

'Sweepless ete 2022'

 

VANDREDI 17 JEN @ 10:00 am., LA PROTEST MARCH, Olvera Street rive nan LA Federal Building

 

Mas ap fèt an solidarite ak Kanpay Nasyonal Pèp Pòv yo ak Kowalisyon Nasyonal pou evènman sanzabri yo k ap fèt nan Washington, DC wikenn sa a.

 

AHF's Housing Is A Human Rights and National Coalition for the Homeless anonse ak selebre nouvo patenarya pou mete fen ak anpeche sanzabri, travay pou elaji lojman pèmanan epi sispann politik kriminalize kont kominote ki pa gen kay la. 

 

LOS ANGELES (16 jen 2022) Defann Lojman se yon dwa moun (HHR), divizyon defans lojman nan AHF, pral patisipe nan "Sweepless Summer 2022," (LA Mas kont Kriminalizasyon Sanzabri Vandredi 17 jenth kòmanse a 10:00 am nan istorik Olvera Street anfas Union Station nan Downtown Los Angeles (845 Alameda St, 90012). Mach la—ki pral ale nan Federal Building (300 N. Los Angeles Street, 90012)—se yon pati nan yon aksyon nasyonal kont netwaye kanpman enjis nan DC ak vil atravè peyi a epi y ap fèt an solidarite ak la. Kanpay Nasyonal Pèp Pòv yo ak Kowalisyon Nasyonal pou Sanzabri yo evènman ki pral fèt nan Washington, DC wikenn sa a.

 

Ki sa: MACHE KONT KRIMINALIZASYON SAN LAKAY ak nan SOLIDARITE ak Kanpay Nasyonal Pèp Pòv yo. ak Kowalisyon Nasyonal pou Sanzabri yo evènman k ap fèt nan Washington, DC wikenn sa a.

 

Lè:              LA Mas: Vandredi, jen 17, 2022 – kòmanse @ 10:00 am (rankontre @ Olvera Street)

REMAK: Mas ta dwe pran approx. ½ a 1 èdtan depi nan kòmansman rive nan fini

 

Ki kote:                Kòmanse: Olvera Street (anfas Union Station)

845 N. Alameda St., Los Angeles 90012

Mach pou: Los Angeles Federal Building

300 N Los Angeles St, Los Angeles, CA 90012

 

Mas kontak medya pou AHF: Eduardo Martinez, [imèl pwoteje] 323. 535.8511 c

 

Lojman se yon dwa moun pral sèvi ak evènman yo nan Los Angeles ak Washington tou pou anonse ak selebre nouvo patenarya li a ak National Coalition for the Homeless, ki pral gen ladan ko-lokalize katye jeneral NCH nan West Coast nan biwo HHR nan Hollywood, kolaborasyon sou pwojè ak estrateji pou diminye sanzabri ak ogmante rezèv la nan lojman pèmanan pou moun ki pa gen kay.

 

“Lojman se yon dwa moun kontan anpil pou l bay yon prezans k ap grandi nan Los Angeles pou travay enkwayab Kowalisyon Nasyonal pou Moun ki Sanzabri yo!” te di Susie Shannon, Direktè Politik pou Lojman Se Yon Dwa Moun. “Òganizasyon nou yo te batay ansanm pou dwa kominote ki pa gen kay nou an ak pou lojman pèmanan. Ansanm nou pral yon fòs formidab nan pwomouvwa solisyon reyèl pou sanzabri.”

 

“National Coalition for the Homeless yo kontan ouvri yon biwo nan Los Angeles. – kapital sanzabri nan Etazini – an patenarya ak Lojman se yon dwa moun. NCH ​​ak HHR te pataje objektif pou mete fen ak anpeche sanzabri ak jwenn solisyon reyèl atravè yon apwòch Housing First.” deklare Don Whitehead, Direktè Egzekitif Nasyonal NCH. "Nou espere agrandi kowalisyon nou an nan tout Eta Kalifòni."

 

Ekip Domestic Advocacy Los Angeles AHF a pral bay afich yo fè alamen, banyè, ak anviwon yon douzèn oswa plis mobilizateur pou mach la. Yo pral bay tout moun dlo pou bwè. Kèk nan siy ak slogan yo ap gen ladan sa ki annapre yo:

 

  • Sanzabri se pa yon Krim
  • Kay pa Menòt
  • Bale yo pa rezoud sanzabri
  • NON pou bale – WI pou Lojman 
  • Lojman Pèmanan Kounye a
  • Sispann bale yo

 

Pou plis enfòmasyon sou Lojman se yon dwa moun (HHR), Klike sou isit la, epi swiv HHR sou:

FB: https://www.facebook.com/housinghumanright/ Twitter: https://twitter.com/housinghumanrt

 

 

Pou enfòmasyon sou la Kowalisyon Nasyonal pou Sanzabri (NCH), Klike sou isit la, epi swiv NCH sou:

FB: https://www.facebook.com/NationalCoalitionfortheHomeless

Lendi, 20 jen @ 11am PT: AHF Monkeypox Press Telecon.
Morrison Hotel Developer Guts Sit Istorik nan DTLA