Nan Prides, AHF envite kominote yo pou yo “kanpe kont rayi”.

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Sou talon bòdwo "Pa di Gay" ki fè divizyon ak danjere ki vize moun ak fanmi LGBTQ+ nan Florid, Ohio ak lòt eta epi pandan sezon LGBTQ+ Pride kòmanse, AHF pral patisipe nan yon douzèn Pride ak parad nan tout peyi a, ak mesaj sa a. #Nou Kanpe Ini e nou dwe #KanpeKontraLann

Depi 2021, 42 eta te konsidere yon minimòm de 280 bòdwo—ki gen ladann bòdwo ki selèb 'Pa' Di Gay' Florid la—ki afekte plis pase 59 milyon jèn atravè nasyon an.

LOS ANGELES (3 jen 2022) Apre yon sezon prentan ajite ki te ranpli avèk lejislasyon rayisab, omofob ak gwo atitid politisyen opòtinis yo ki te pwofite sou pwoblèm kwen yo pou demonize ak vize jèn, fanmi ak moun LGBTQ+ yo,  Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap monte ak soti nan sezon LGBTQ+ Pride lè li patisipe nan yon douzèn oswa plis selebrasyon Pride ak parad nan tout peyi a.

 

Nan evènman Fyète sa yo, ki dewoule depi kounye a jiska oktòb, AHF ap make kontenjan parad li yo ak izolwa ak mesaj ki gen ladann #WeStandUnited, ak nan vil ak eta kote ka gen lejislasyon aktif an vigè oswa annatant ki vize jèn moun, LQBTQ+ ak/oswa fanmi yo, mesaj AHF fè konnen tou nou dwe #StandAgainstHate!

 

"Depi 2021, 42 eta yo te konsidere yon minimòm de 280 bòdwo ki afekte negatif plis pase 59 milyon jèn atravè nasyon an.[1].” Sitasyon sa a soti nan yon nouvo papye pozisyon politik ("Pa di masisi": Nouvo bòdwo pral afekte rezilta sante pou jèn LGBTQ yo.) pibliye pa AHF nan mwa me ki dokimante mal reyèl lwa sa a ap fè sou sante fizik ak mantal jèn LGBTQ yo ansanm ak efè negatif sou edikasyon yo. AHF a "Nou kanpe ini" ak "Kanpe kont rayisman" Kanpay Fyète ak mesaj yo ap chèche aktivman kontrekare anpil nan lejislasyon rayisman an ak anpwazònman envèktiv ond ak kilti Ameriken jodi a.

AHF pataje materyèl GRATIS #WeStandUnited ak #StandAgainstHate ak Patnè Kominotè yo

Nan kad kanpay Fyète nasyonal sa a, AHF te kreye “We Stand United” ak “Stand Against Hate” mayo, bandwòl, siy gazon, yon grafik tablo afichaj mobil elatriye epi kounye a ap rekrite aktivman patnè kominotè nan vil Pride nan tout peyi a—gwoup LGBTQ+ san bi likratif, gwoup fanm, lòt gwoup afinite ak òganizasyon—pou simaye mesaj de apèl pwisan sa yo. Lidè gwoup kominotè ki vle enfòmasyon sou jwenn kèk nan materyèl GRATIS sa yo, tanpri klike la a: (Nou kanpe United/Stand Against Hate materyèl kanpay gratis)

 

AHF ap patisipe nan twa Pride wikenn sa a: CLEVELAND (6/4), DALLAS (6/5) ak WEST HOLLYWOOD (6/5):

 

KISA:           CLEVELAND PRIDE & PARADE - AHF DISPONIBITE MEDIA:

AHF nan CLEVELAND Fyète & Parad kontenjan ap mache

 

KILÈ:           Samdi, 4 jen 2022, Etap parad yo koupe @ 12:00 pm (midi)

 

KOTE: CLEVELAND PRIDE PARADE, Malls B & C nan Lakeside Avenue

KIYÈS:             45 mobilizateur ak defansè AHF ak pankat ki di: 'Stand Against Hate' ak 'We Stand United'.

 

KONTAK MEDIA AHF: Tonya Thurman, AHF Advocacy +1.614.223.1532 selil  [imèl pwoteje]

 

KISA:           DALLAS PRIDE & PARADE - DISPONIBITE MEDIA AHF:

Kontenjan ap mache DALLAS Pride Parade AHF

 

KILÈ:           Dimanch, 5 jen 2022, Etap parad yo koupe @ 2:00 pm

 

KOTE: DALLAS PRIDE PARADE, Coliseum rive Hall of State, Fair Park

KIYÈS:             45 mobilizateur ak defansè AHF ak pankat ki di: 'Stand Against Hate' ak 'We Stand United'.

 

KONTAK MEDIA AHF: Kevin Pakdivichit, AHF Maketing +1.949.735.9511 selil   [imèl pwoteje]

 

KISA:           WEST HOLLYWOOD PRIDE & PARADE - AHF DISPONIBITE MEDIA:

Parad Fyète WEHO AHF a flote ak kontenjan k ap mache

 

KILÈ:           Dimanch, 5 jen 2022, Etap parad yo koupe @ 12:00 pm (midi)

 

KOTE: WEST HOLLYWOOD PRIDE PARADE, Santa Monica Blvd. & Crescent Heights

KIYÈS:             75 mobilizateur ak defansè AHF ak pankat ki di: 'Nou kanpe ini'

 

KONTAK MEDIA AHF: Ged Kenslea, AHF Communications +1.323.791.5526 selil   [imèl pwoteje]

 

[1] Farmer R. (16 mas 2022). Nouvo analiz kat: 80% jèn ap viv nan eta ki te konsidere kòm sansi nan kourikoulòm ak bòdwo sou klima ostil lekòl yo an 2020-2021. Pwojè Avansman Mouvman. Disponib sou entènèt: https://www.lgbtmap.org/2022-release-schools-bills-report

 

AHF rapidman pote èd nan Recife, Brezil
Nan Prides, AHF envite tout kominote yo pou yo "kanpe kont rayisman"