Ki sa ki Plan an? Mande AHF, kòm Asanble Mondyal Lasante

In Defans mondyal la, Global En, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

Devan 75yèm Asanble Mondyal Lasante a (WHA) sou Me 22-28 nan Swis, SIDA Swen Sante Fondasyon (AHF) mande Eta Manb WHA pou yo angaje yo nan adopsyon yon nouvo Konvansyon Sante Piblik Mondyal la - yon akò obligatwa ki ta asire transparans konplè, responsablite, ak koperasyon sou sante mondyal, ki gen ladan prevansyon pandemi, preparasyon, repons, ak finansman.

WHA, kò sipèvizyon Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS), gen ladan l minis sante ak delege ki soti nan 194 eta manm epi li responsab pou fikse direksyon estratejik OMS.

"Pou rete enpòtan, OMS la bezwen angaje nan transparans total ak refòm pwofon - li dwe responsab devan moun ak sante mondyal, epi li dwe lib nan enfliyans pa enterè politik konpetisyon," te di. Doktè Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif AHF Global Public Health Institute nan University of Miami. "Se poutèt sa, WHA a bezwen rekonstitye epi aksepte aktè ki pa leta, ki gen ladan sosyete sivil, kominote yo, ak enstitisyon endepandan sante piblik ak tout dwa epi yo pa sèlman kòm aktè yo konsilte detanzantan."

Anvan WHA ane pase a, AHF te bay yon deklarasyon mande Asanble a pou adrese plizyè fo lidèchip OMS la nan kòmansman COVID-19 la. Pa gen anpil chanje depi lè sa a, menm si Direktè Jeneral OMS la fèk pibliye yon blan papye sou vizyon li sou refòm nan ajans lan.

"Papye blan an se yon bon demaraj, men gen anpil travay toujou pou fèt. Pandan ke li apwopriye mande pou ranfòse achitekti ijans sante OMS la, pa gen ti entwospeksyon nan sa OMS fè byen oswa mal. San sa, deklarasyon an sanble plis tankou yon anplasman pou pouvwa pase yon dezi amelyore, "te di Doktè Daniel Bausch, Prezidan Sosyete Ameriken Medsin Twopikal ak Ijyèn. "Mwen ta renmen tou wè plis anfaz sou enpòtans sèvis swen sante prensipal yo, ki se fondamantal pou ekite, siveyans pandemi ranfòse, ak preparasyon ak repons evolye nan plis responsablite rejyonal ak nasyonal."

Gen kèk manm ansyen AHF, ansanm ak sante piblik mondyal ak espesyalis politik piblik ki soti nan diferan enstitisyon ak peyi, otè yon papye, "Yon Konvansyon Sante Piblik mondyal pou 21yèm syèk la," te pibliye nan jounal The Lancet Public Health Me dènye a. Atik la detay echèk epi pwopoze refòm gouvènans sante mondyal nan achitekti sante mondyal aktyèl la. Refòm yo genyen ladan yo ogmante transparans, responsabilite apwopriye, ak mekanis ranfòsman epi dekri bezwen OMS pou pi byen prepare pou pandemi inevitab nan lavni epi anpeche plis echèk tankou jere pandemi COVID-19 la.

Nan Prides, AHF envite tout kominote yo pou yo "kanpe kont rayisman"
AHF andose nouvo "Lwa Medicare pou tout moun" Sen.