Defansè Sekans Genomik Rele pou Ranfòse Enfrastrikti Repons Pandemi

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

Genomic Sequencing Advocates Network (GSAN) dènyèman te pibliye yon lèt ouvè bay Kò Negosyasyon Entègouvènmantal (INB) nan Asanble Mondyal Lasante a, kote yo te mande pou enkli 10 pwen espesifik pou amelyore siveyans jenomik ak koperasyon entènasyonal nan akò kap vini an ki gouvène. prevansyon, preparasyon ak repons pandemi nan mond lan.

Li la tèks konplè lèt la louvri - epi gade sa kout anime videyo sou sekans jenomik!

Genomic sekans (GS) itilize siveyans viral pou jwenn nouvo variants, konnen foto aktyèl la nan peyi yo, rejyon yo, ak globalman, ak modèl senaryo nan lavni. GS tou te esansyèl nan devlope vaksen COVID-19 ak tès dyagnostik nan tan rekò. Malerezman, aksè a teknoloji GS se inegal nan ak ant peyi atravè lemond.

Doktè Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif Enstiti Sante Piblik Global AHF nan University of Miami di, “Pandemi COVID-19 la te mete aksan sou gwo inegalite nan sante atravè mond lan. "Pandan nou idantifye aksè inegal nan vaksen, tès dyagnostik, ekipman pwoteksyon pèsonèl, ak medikaman, nou dwe reflechi tou sou kapasite repons ensifizan nan sistèm sante yo, ki gen ladan mank aksè a teknoloji sekans jenomik pou SARS-CoV-2, la. viris ki lakòz COVID-19.”

Inegalite sa a se rezon ki fè AIDS Healthcare Foundation (AHF), atravè Enstiti Global Sante Piblik li a, te kreye yon fon rechèch an 2021 pou sipòte ak elaji kapasite GS nan 14 enstitisyon ki renome nan 15 peyi atravè lemond. Fon sa a te mennen nan kreyasyon GSAN, ki gen ladann tout envestigatè prensipal yo nan pwojè AHF sipòte yo.

"Nou bezwen syantis, moun k ap pran desizyon, politisyen, inivèsite ak lòt moun ki gen enterè pou ini vwa yo pou mete sekans jenomik sou ajanda sante piblik mondyal la," te ajoute Doktè Saavedra. "Nou dwe prediksyon - pa reyaktif - nan nouvo patojèn ki gen potansyèl epidemi. Nou ankouraje Kò Negosyasyon Entègouvènmantal la pou asire ke sekans jenomik yo konsidere kòm yon zouti esansyèl pou reyalize sa epi evite nouvo katastwòf tankou kriz aktyèl nou an nan COVID-19.”

Genomic sekans te pwouve valè imans li atravè kontribisyon li yo nan kanpe pandemi aktyèl la. Sòf si lidè gouvènman yo travay pou ranfòse enfrastrikti prevansyon, preparasyon ak repons pandemi ki egziste deja yo atravè efò koperativ entènasyonal tankou sekans jenomik, mond lan ap kontinye soufri nan erè ki fèt nan epidemi maladi enfeksyon sa a ak nan fiti.

Avarès COVID pral mòde Etazini sou wout la
Manifestasyon AHF: Gilead detwi rezo sekirite Rx pou pwòp pwofi li