AHF salye pwomès Prezidan Biden pou l pataje patant vaksen yo

In Defans mondyal la, Global En, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) bat bravo pou desizyon Prezidan Biden pran pou pataje teknoloji vaksen patante vital ak mond lan pou ranfòse aksè vaksen nan peyi ki gen revni ba ak mwayen yo.

Prezidan AHF te di: "Debloke monopoli sou konesans sa a pou sove lavi sa a pral pave wout la pou fabrikasyon jenerik vaksen mRNA ak sove dè milyon de lavi atravè mond lan." Michael Weinstein. "Pwezidan Biden avèk fòs konviksyon te kanpe devan presyon inplakabl nan men gwo famasi e li te chwazi fè sa ki dwat - limanite ta dwe benefisye de rechèch ak dekouvèt ki finanse ak lajan kontribyab Ameriken yo, pa kòporasyon visye ak ekzekitif ensasyabl yo."

Angajman an swiv yon diskou Prezidan Biden nan dezyèm somè vityèl mondyal COVID-19 la, ki te fini jodi a. Patant pou fabrikasyon konpozan vaksen mRNA trè efikas, ki fè pati Enstiti Nasyonal Sante (NIH), yo pral pataje ak Òganizasyon Mondyal Lasante ak la. Pisin Patant Medikaman.

Pandan ke plis pase 11.6 milya dòz vaksen yo te administre globalman, mwens pase 16% nan moun nan peyi ki gen revni ba yo te resevwa menm yon sèl dòz. Dapre yon Nasyonzini mas 2022 rapòte, 2.8 milya moun atravè lemond te toujou ap tann pou jwenn premye piki yo. AHF ap defann pataje teknoloji COVID-19 yo kòm yon pati nan kanpay Vaccinate Our World depi kòmansman 2021.

AHF andose nouvo "Lwa Medicare pou tout moun" Sen.
AHF Louvri Nouvo Sant Swen Sante Fort Lauderdale