AHF Louvri Nouvo Sant Swen Sante Fort Lauderdale

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Koupe riban Madi, 10 me 2022, a 2:00 pm nan Northpoint Healthcare Center AHF.

Etablisman swen sante ki deplase yo pral bay aksè menm pi fasil pou sèvis prevansyon ak tretman kontinyèl ke li te bay efektivman depi li te louvri sit orijinal Northpoint ki tou pre an 2009.

 

KISA: Koupe riban nan New AHF Northpoint Healthcare Center

 

KOTE: Sant Swen Sante AHF Northpoint

                        6333 North Federal Highway, Suites 301/302

                        Fort Lauderdale, Florid

 

KI LÈ: Madi 10 me 2022

                        2:00pm - 3:00pm (EST)

 

KIYÈS:              Michael Weinstein, Prezidan, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF)

                        Michael Kahane, Chèf Biwo Sid, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF)

                        Doktè Zachary Henry, Direktè Medikal, AHF Northpoint Healthcare Center

                        Onorab Christine Hunschofsky, Reprezantan Eta a, FL-District 96

                        Onorab Michael "Mike" Gottlieb, Reprezantan Eta a, FL-District 98

                        Onorab Felicia S. Robinson, Reprezantan Eta a, FL-District 102

                        Onorab Heather Moraitis, Komisyonè, Distrik One, Vil Fort Lauderdale

                       

FORT LAUDERDALE (9 me 2022)  SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo founisè sèvis VIH/SIDA san bi likratif nan mond lan pral òganize yon koupe riban madi 10 me 2022 a 2:00 pm pou ouvri nouvo lokal Northpoint Healthcare Center li a, ki chita nan 6333 North Federal Highway. , Suites 301/302, Fort Lauderdale, Florid. Òganizasyon an te deplase kote Northpoint la pou pèmèt yon pi gwo aksè nan swen pasyan modènize AHF ki te bay yo, epitou pou fasilite aksè nan yon pakèt sèvis prevansyon ak tretman VIH/SIDA ki nesesè nan Sid Florid.

 

AHF te louvri lokal Northpoint orijinal la an 2009. Klinik Northpoint la se yon klinik ki bay sèvis konplè ki vin pi gwo founisè swen sante pou gason masisi nan Broward County, anpil ladan yo pa viv ak VIH. Lokal Northpoint te yon ajans prensipal nan bay PrEP (Pre-exposition prophylaxis), yon medikaman yo pran pou anpeche kontra VIH, bay anpil nan kliyan li yo; epi li ofri yon pakèt sèvis tretman VIH/SIDA ki gen ladan jesyon ka, lyen ak swen, Ryan White, ansanm ak òganizasyon yo, famasi san bi likratif. Kote a ouvri 5 jou nan yon semèn:

 

Lendi, Madi, Jedi ak Vandredi: 8:00 am – 5:00 pm

Mèkredi: 11:00 am – 7:00 pm

 

Pou aprann plis sou AHF ak sèvis dènye kri li yo vizite aidshealth.org.

 

# # #

 

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak / oswa sèvis pou plis pase 1.6 milyon moun nan 45 peyi atravè lemond Ozetazini, Afrik, Amerik Latin / Karayib, rejyon Azi / Pasifik ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou @aidshealthcare.

 

 

AHF salye pwomès Prezidan Biden pou l pataje patant vaksen yo
Avarès COVID pral mòde Etazini sou wout la