Texas Tour ranfòse kolaborasyon Etazini ak peyi Zend sou VIH/SIDA

In Defans mondyal la, Global En, peyi Zend pa Fiona Ip

Minis Sante nan Eta Mizoram, peyi Zend - Dr R Lalthangliana – ak fanmi li dènyèman te fè yon toune AHF ak enstalasyon afilye nan Dallas-Fort Worth (DFW), Texas. Vizit yo te entwodui Minis la nan operasyon klinik Ozetazini yo epi yo te louvri pòt pou pwochen opòtinite kolaborasyon nan batay kont VIH/SIDA ant biwo li, AHF ak afilye li yo, ak lidè politik ak administratif DFW yo.

Doktè Lalthangliana te kòmanse vizit li nan Sant Sensibilisation SIDA (AOC)-AHF Ft. Worth Healthcare Center (HCC), answit te vizite AHF HCC Dallas, youn nan pi gwo klinik tout-an-yon AHF (klinik plis yon famasi). Pwochen estasyon li yo te enkli Rezo Aksè ak Enfòmasyon ki te lokalize ansanm (AIN)-AHF Dallas Market Center HCC ak Dallas Out of the Closet (OTC) "mini-klinik" - yon etablisman ki gen tout antye ki ofri yon magazen économie, sant byennèt, ak famasi.
"Akote Minis Sante a ak fanmi li nan AOC se te yon plezi absoli," te di Direktè Egzekitif AOC Kelly Allen Gray. “Diskite sou pwoblèm sante mondyal ak Doktè Lalthangliana ak ofisyèl eli Tarrant County nou yo ranfòse patenarya epi fè zegwi pi devan pou elimine VIH/SIDA ak lòt maladi sante.”
Doktè R Lalthangliana vizite gadmanje manje a nan Rezo Aksè ak Enfòmasyon ak Direktè Sant Sante Kominotè SIDA Ruben Ramirez.

AIN CEO Steven Pace te ajoute, "Dr. Diskisyon enteresan Lalthangliana ak volonte pou pataje vwayaj li nan batay pou fini ak VIH enspire nou tout epi ranfòse pon ant gouvènman an ak ONG yo – ki te ogmante koneksyon nou ak pwoblèm sante mondyal VIH.”

Minis Sante a te enpresyone ak operasyon yo nan tout enstalasyon yo e li te fè remake ke konbine klinik VIH ak lopital ta ede konbat stigma ak diskriminasyon, yon defi enpòtan moun k ap viv ak VIH fè fas nan peyi Zend.
Minis Sante Doktè Lalthangliana kanpe ak reprezantan AIN, AHF, ak ofisyèl eli ak administratif nan Dallas, Texas, nan fen vwayaj la nan Access & Information Network.
“Mwen te vizite bèl eta montay Mizoram epi mwen te wè defi li yo an premye. Nou vrèman apresye tout sipò ak patisipasyon Minis la bay AHF,” te di Terri Ford, Chèf AHF Global Advocacy ak Policy. “Doktè. Lalthangliana te dirije depi devan e li te yon chanpyon fèm nan batay kont VIH/SIDA nan eta lakay li—nou akeyi opòtinite pou elaji koperasyon nou avèk li ak Mizoram alavni.”
Eta Mizoram sitiye nan nòdès peyi Zend sou fwontyè ak vwazen Myanma. Li gen la pi wo prévalence VIH nan peyi a nan 2.3% nan popilasyon eta a nan 1.1 milyon moun (pou chak resansman 2011) - ki se dis fwa mwayèn nasyonal la.

Manm Lwa Malawi Tifi yo nan tèt klas!
BLACC felisite Jij Ketanji Brown Jackson pou konfimasyon 'Istorik' Tribinal Siprèm