Manm Lwa Malawi Tifi yo nan tèt klas!

In Defans mondyal la, Global En, malawi pa Fiona Ip

Yon lekòl segondè lokal Malawi dènyèman onore de manm pwogram Girls Act ki soti nan chapit Khola a pou pèfòmans eksepsyonèl nan egzamen nasyonal 2021 yo.

Ireen Kutsamba ak Mercy Chigoli, ansanm ak de lòt elèv, te resevwa rekonpans nan men Lekòl Segondè Khola Community Day—ak Madam Kutsamba te resevwa plis onè kòm pi gwo nòt nan egzamen yo—yon premye reyalizasyon pou nenpòt ti fi nan istwa lekòl la!

Tou de tifi yo te resevwa asistans pou frè lekòl yo nan kad pwogram Girls Act, ki te sipòte 20 lòt elèv tou, ki te renove fwaye tifi yo, epi ki te òganize sesyon konsèy sou karyè ak konsèy.

"Ireen ak Mercy pwouve ke ti fi yo ka reyalize nenpòt bagay yo fikse nan lide yo lè yo bay bon sipò," te di. Triza Hara, Manadjè Pwogram Peyi pou AHF Malawi. “Seremoni prim lan se te yon bon fason pou onore elèv ki ekselan nan tès yo. Se tou yon fason pou motive ak ankouraje lòt tifi nan Khola CDSS lè w montre yon bèl egzanp sou sa ki posib avèk travay di ak devouman.”

Avèk lekòl segondè nan retwovizè a, Madam Kutsamba planifye pou pouswiv yon karyè nan domèn medikal kòm enfimyè.

"Defi yo pral la, men toujou rete kole ak sa ou vle reyalize," Kutsamba te ajoute. "Lè modèl enfimyè a te vizite nou, mwen reyalize ke fanm yo ka reyalize objektif yo tou malgre obstak nou rankontre nan zòn riral yo."

Dallas: AHF Ouvè Nouvo Sant Swen Sante
Texas Tour ranfòse kolaborasyon Etazini ak peyi Zend sou VIH/SIDA