Enstiti Global Sante Piblik AHF ak GISAID ekipe sou sekans jenomik

In Anons Spesyal, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Ged Kenslea

LOS ANGELES (12 avril 2022) Enstiti Global Sante Piblik AHF nan University of Miami ak GISAID, inisyativ mondyal syans done ak sous done prensipal coronavirus ki responsab COVID-19, te siyen yon Memorandòm Konpreyansyon yè, ki pèmèt ogmante kolaborasyon. sou efò sekans jenomik (GS) nan peyi ki gen revni ba ak mwayen yo.

 

Anplis elaji kapasite GS, akò ki genyen ant AHF ak GISAID pral ankouraje defans wo nivo sou enpòtans GS pou mete fen nan pandemi COVID-19 la epi ogmante pwogram edikatif etabli GISAID ofri pou sipòte pwojè GS AHF ap finanse kounye a. MoU a te premye mezi ofisyèl koperativ ant de òganizasyon yo.

 

Vis Prezidan GISAID di: "Kolaborasyon ant AHF ak GISAID pral avanse plis rapid pataje done jenom nan kote ki bezwen sipò nou an. Ben Branda. "Yon eleman enpòtan se ke nou kontinye ankouraje chèchè yo ak gouvènman yo menm jan, lè nou ba yo ekite enpòtan nan done yo jenere yo. GISAID rekonesan pou vizyon AHF ak sipò finansye pou efò ansanm sa yo.”

 

Depi premye sekans tout genòm yo te disponib atravè GISAID nan mwa janvye 2020, moun ki soumèt done ki soti nan 210 peyi ak teritwa yo te ansanm kontribye plis pase 10 milyon jenom SARS-CoV-2 nan GISAID. Efò mondyal moniman sa a te pèmèt devlopman kont-mezi pou sove lavi COVID-19 a yon vitès san parèy, ki gen ladan premye vaksen yo ak tès dyagnostik pou detekte SARS-CoV-2.

 

“GISAID se yon gwo reprezantasyon nan kalite kowoperasyon ak kowòdinasyon ki te nesesè men ki manke anpil pandan anpil nan de dènye ane yo. Mwen trè kontan inogire relasyon sa a nan non AHF,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. "Sekans jenomik, an jeneral, se sistèm avètisman bonè ke nou bezwen si nou gen plis vag nan COVID-19 ak lòt maladi. Se te yon gwo privilèj pou nou finanse 17 pwojè globalman pou ede yo ogmante sekans jenomik nan diferan kote atravè mond lan.”

 

# # #

 

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak / oswa sèvis pou plis pase 1.7 milyon kliyan nan 45 peyi atravè lemond Ozetazini, Afrik, Amerik Latin / Karayib, rejyon Azi / Pasifik ak Ewòp. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

 

Inisyativ GISAID la se yon asosyasyon ki anrejistre san bi likratif epi li enplike patenarya piblik-prive ak enstitisyon gouvènmantal sante piblik ak akademik atravè mond lan. GISAID se li te ye pou ekspètiz li nan fasilite pataje rapid nan done ou fè konfyans, akeri pandan anvan epidemi enpòtan, ki gen ladan pandemi grip pòsin 2009 la ak epidemi grip avyè 2013 nan peyi Lachin. Pou aprann plis sou GISAID, tanpri vizite: www.gisaid.org

Aksyonè Moderna Res. sou pataje VAX jwenn 24% vòt!
Dokimantè Dallas Youth fèt pou premye wikenn