Pwopozisyon Bidjè Prezidan Biden la montre yon gwo sipò pou Fon Global la

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Fiona Ip

SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) te fè lwanj jodi a pou sipò solid Prezidan Biden bay Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya apre piblikasyon demann bidjè Prezidan an pou ane fiskal 2023 la bay Kongrè a.

Administrasyon an te pwomèt 6 milya dola pou Setyèm Renouvèlman Global Fund ki apwoche nan mwa Oktòb, ki kouvri twazan. Kòm yon pati nan angajman sa a, Prezidan Biden te mande Kongrè a apwopriye $2 milya dola pou ane fiskal k ap vini an.

"Etandone dosye Fon Global la nan sove dè milyon de lavi pandan y ap fè sa nan yon fason transparan ak responsab, envestisman Ameriken an nan Fon an se kèk nan pi bon dola devlopman depanse nan sekirite mondyal sante ak sante piblik an tèm de efikasite," te di. Chèf Afè Piblik AHF ak Avoka Jeneral Tom Myers. "Nou remèsye Prezidan Biden pou demann sa a epi nou espere ke Kongrè a pral rankontre oswa depase li nan afektasyon."

Paske pwomès yo bay Fon Global yo fèt an ogmantasyon de twa ane, rès fon yo pwomèt yo ap bezwen kongrè a nan ane ki vin apre yo. Tradisyonèlman, Etazini koresponn $1 pou chak $2 lòt peyi donatè yo angaje nan Fon Global la. Yo te fikse objektif jeneral pou Setyèm Renouvèlman an nan $18 milya dola.

Fanm te kraze patipri sou IWD!
UNITE ak AHF pou Kolabore sou Eliminasyon Maladi Enfektye ak Preparasyon pou Pandemi