AHF akeyi nominasyon nouvo chèf COVID US

In Anons Spesyal, Defans mondyal la, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) bat bravo pou desizyon Prezidan Biden pran pou nonmen yon ekspè renome nan sante piblik, Dr Ashish Jha, kòm pwochen kowòdonatè repons pou COVID-19 nan Mezon Blanch lan.

“Nou bat bravo pou nominasyon Dr Ashish Jha pou dirije repons COVID-19 nan Administrasyon Biden. Nou gen yon konfyans total nan kapasite li ak eksperyans li paske nou te kolabore ak Doktè Jha nan tan lontan an nan analize repons mondyal la nan epidemi Ebola nan Afrik Lwès. Analiz sa a te pibliye nan jounal The Lancet (2015) epi pita nan British Medical Journal (2016), "te di. Doktè Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif AHF Global Public Health Institute nan University of Miami. “Doktè. Jha te tou youn nan kontribitè kle yo nan devlope pwopozisyon an pou yon etid ki gen tit 'Yon Konvansyon Sante Piblik mondyal pou 21yèm syèk la' (Lancet Public Health, 2021), youn nan plizyè etid alè ki kounye a se yon pati nan diskisyon mondyal yo sou yon potansyèl nouvo akò oswa trete sante piblik. Nou swete Dr Jha siksè nan èspere ke nou mete Etazini sou yon chemen pou mete fen nan pandemi COVID-19 nan peyi a ak aletranje.”

"Yon Konvansyon Sante Piblik mondyal pou 21yèm syèk la" se yon etid rechèch ke AHF ko-otè. Li ofri yon seri rekòmandasyon ki baze sou opinyon dirijan ekspè entènasyonal sante piblik yo pou refòm sistèm sante piblik mondyal la pou asire ke mond lan pi byen prepare pou anpeche epi reponn ak epidemi maladi enfektye ak pandemi tankou COVID-19.

Deborah Cox, Jessie J Headline FL AIDS Walk & MusicFest Samdi, 19 mas!
AHF Lafrik bat bravo pou apwobasyon Lafrik di sid pou bag prevantif nan vajen VIH