Sibvansyon pou Genomic Sequencing Aid COVID-19 Tracking

In Defans mondyal la, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

De gwo obstak pou mete fen nan pandemi an se peyi ki rich yo ki mete vaksen ak konpayi pharmaceutique ki refize pataje konesans pou ogmante pwodiksyon vaksen mondyal la. Men, yon lòt aspè souvan neglije nan repons pandemi an se sekans jenomik—ki AHF ap adrese tèt li pou ede idantifye ak swiv pwopagasyon nouvo kowonaviris ki kapab reziste kont vaksen yo.

AHF te bay sibvansyon 15 òganizasyon nan 14 peyi an 2021, ak pifò kontinye nan ane sa a. Chak nan sipòte yo sit pwojè yo, ki se enstitisyon oswa inivèsite ki gen ekspètiz ki nesesè nan sekans jenomik, yo oblije telechaje rezilta yo nan GISAID – pi gwo mekanis entènasyonal endepandan pou koleksyon ak pataje mondyal nouvo varyant COVID-19 pou ogmante transparans epidemyolojik.

"Sekans jenomik enpòtan anpil pou konnen detay sou varyasyon SARS-CoV-2 ki toujou ap evolye [viris ki lakòz COVID-19 la], paske nou te wè anpil adaptasyon nan replikasyon li nan divès rejyon," te di Dr Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif AHF Global Public Health Institute nan University of Miami. "Pa egzanp, san sekans ak pataje mondyal done yo, nou pa ta konnen ke Omicron te gaye atravè lemond soti nan Sid Afrik nan yon sèl mwa."

"Sibvansyon sekans yo te pèmèt tou sit - tankou yon enstiti nan Santa Fe, Ajantin - diminye tan li pran pou rapòte yon nouvo varyant soti nan yon mwa, desann nan sèt jou," te ajoute. Saavedra. "Nou te montre klèman ke efò pou akselere swiv viris la se enperatif pou konbat COVID-19 - nou jis bezwen plis nan li globalman."

Nouvo varyant enkyetid ap parèt nan rejyon ki pa gen anpil aksè a vaksen, menm jan ak yon nouvo variant soti nan Kamewoun, ki te dekouvri an Frans. Sa fè konnen san yo pa asire peyi ki gen revni ba ak mwayen yo gen ase aksè a dòz sovtaj yo, mond lan gen ti chans pou mete fen nan pandemi an.

Moderna Evaris Pri Repons Pandemi Yon Ane ak Konte
Pare pou ❤️ Jounen Entènasyonal Kapòt!