AHF akeyi Egzaminasyon FTC sou Pratik Antikonpetitif PBM yo

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

WASHINGTON (15 fevriye 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a te akeyi anons Komisyon Federal Komès Ameriken an ke li pral vote pou etidye pratik anti-konpetitif nan endistri Manadjè Benefis Famasi (PBM) ki maltrete famasi espesyalite endepandan yo. Gade: FTC Anonse Ajanda Pwovizwa pou Reyinyon Komisyon Ouvè 17 Fevriye | Komisyon Federal Komès.

Manadjè Benefis Famasi yo (PBMs), ki te kòmanse kòm yon fason pou ede pasyan yo jwenn aksè nan medikaman yo bezwen yo, te soti nan kontwòl, ak jis twa PBMs-CVS Caremark, OptumRx ak Express Scripts-kounye a kontwole 75% nan mache US la.

Famasi AHF yo enpòtan anpil pou misyon AHF pou bay medikaman dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye. Famasyen nou yo ak anplwaye nou yo travay san pran souf ak founisè medikal AHF pou kenbe moun k ap viv ak VIH an sante ak siprime viralman. PBM yo entèfere ak modèl swen sa a. PBM yo se entèmedyè parazit ki pa pote okenn valè pou pasyan yo, sa ki kreye dezè famasi atravè peyi Etazini, pandan y ap peze famasi espesyalize yo, anpeche pasyan asirans konpayi paran yo itilize famasi espesyalize tankou AHF yo. Yo menm tou yo angaje yo nan kontra "pran oswa kite li" ki fòse peman "grif tounen" ke yo rekonèt kòm frè "renumerasyon dirèk ak endirèk" (DIR). Twa PBM, ki posede pa konpayi asirans pou pwofi, kontwole apeprè 70 pousan nan mache medikaman sou preskripsyon nan peyi Etazini.

"Batay David ak Goliat nou an ant famasi endepandan ak pi piti ak PBM yo, patikilyèman, twa gwo yo: CVS Caremark, OptumRx ak Express Scripts, te vin tèlman soti nan men ke nou bezwen èd ak pwoteksyon pou lite famasi ki pi piti ak endepandan," te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. “Epi kòm clawback afekte konsomatè yo nan tout 50 eta yo, nou kwè li apwopriye pou mande gouvènman federal la entèvni pou pwoteje famasi sa yo ki pwoteste ak pale kont abi PBM yo kont revanj posib, mete lis nwa oswa eksklizyon nan rezo PBM yo.”

FTC a te di ke li pral  vote 17 fevriye sou si wi ou non pou fè PBM yo remèt enfòmasyon sou kontra, ranbousman, "ak lòt pratik ki afekte pri medikaman yo, ki gen ladan pratik sa yo ki ka defavorize famasi endepandan oswa espesyalite."

"Genyen yon nouvo cherif nan vil la," te di Scott Carruthers, ofisye anchèf famasi AHF. "Komisyon an dwe sèvi ak tout zouti legal pou kontwole konpayi sa yo ki pa gen kontwòl yo k ap detwi pasyan yo e ki anpeche swen pasyan yo."

Ou ka jwenn yon videyo ki eksplikasyon PBM 3 minit byen kout distile pwoblèm konplèks la nan langaj ak imaj ki fasil pou konprann ou ka jwenn isit la: (lyen YouTube dirèk).

BioNTech Portable Vaccine Factories - yon solisyon pou chèche yon pwoblèm
AHF: Endistri Dwòg Biden Chides, mande pou fè respekte Lwa Pwogram 340B