AHF lapenn Doktè Paul Farmer, chanpyon mondyal tretman SIDA

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Founisè SIDA mondyal san bi likratif salye ko-fondatè Partners in Health pou travay san pran souf li pou ede moun k ap viv ak VIH atravè mond lan jwenn aksè nan medikaman antiretwoviral ki sove lavi yo.

WASHINGTON (21 fevriye 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF) lapenn lanmò Doktè Paul Farmer, yon egzanplè mondyal ki ede moun nan peyi pòv jwenn aksè nan tretman SIDA ki sove lavi yo depi lontan anvan anpil moun nan domèn nan te panse li pratik oswa posib. Farmer, 62, te ko-fondatè Patnè nan Sante, yon òganizasyon mondyal san bi likratif ki gen 35 an ki bay swen sante nan kote ki pi pòv nan mond lan epi ki fè patenarya ak gouvènman lokal yo pou pote chanjman mondyal. Li te mouri nan dòmi nan Rwanda bonè Lendi, dapre plizyè sous nouvèl.

 

"Kòm yon doktè, men sitou kòm yon moun, Paul Farmer te yon chanpyon san pran souf nan aksè nan tretman antiretwoviral ki sove lavi pèsonèlman vwayaje nan peyi pòv atravè mond lan pou bay medikaman ak swen," te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF, pi gwo òganizasyon mondyal SIDA k ap pran swen kounye a plis pase 1.7 milyon moun k ap viv ak VIH/SIDA nan 45 peyi atravè mond lan. “Farmer te pwofondman angaje nan aksè inivèsèl nan tretman pou VIH ak SIDA. Li pral manke anpil men li kite yon eritaj lidèchip ki dire plizyè dizèn nan Partners in Health.”

 

Dapre la New York Times, “Travay li (Farmer) ak Partners in Health te enfliyanse anpil sou estrateji sante piblik pou reponn ak tibèkiloz, VIH ak Ebola. Pandan kriz SIDA a ann Ayiti, li te ale pòt an pòt pou bay medikaman antiviral, sa ki te fè anpil moun konfonn nan domèn medikal ki te kwè li t ap enposib pou moun ki pòv nan zòn riral yo siviv maladi a.”

 

A Pwopo SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 1.7 milyon moun nan 45 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare.

 

# # #

 

 

 

Avèk yon seri sib Fon Global, Donatè yo dwe ogmante
BioNTech Portable Vaccine Factories - yon solisyon pou chèche yon pwoblèm