AHF: Endistri Dwòg Biden Chides, mande pou fè respekte Lwa Pwogram 340B

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

WASHINGTON (11 fevriye 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF) te akeyi remak Prezidan Ameriken Joe Biden te reprimande endistri dwòg la ak defann pwogram pri dwòg 340B la. Pandan yon aparisyon nan Culpeper, VA, ak Sekretè Sante ak Sèvis Imen Ameriken Xavier Becerra nan distri kongrè Rep. Abigail Spanberger (D-VA) Ameriken an, Biden te pale sou travay administrasyon li a ap fè pou diminye pri medikaman sou preskripsyon e li remèsye Rep. Spanberger an patikilye pou travay "inplakabl" li asire ke lwa 340B la "aktyèlman aplike."

340B Drug Pricing Program se yon pwogram gouvènman ameriken an ki egzije konpayi medikaman yo pou yo bay òganizasyon filè sekirite san bi likratif ki elijib yo ak yon rabè. Entansyon pwogram nan se pou pèmèt òganizasyon san bi likratif sa yo "detire resous federal ki ra otank posib, rive jwenn plis pasyan ki elijib epi bay sèvis pi konplè." Pwogram sa a, ki rekòlte gwo benefis, pa koute kontribyab yo anyen.

Paske yo te vyole lwa a, US Health Resources Services Administration (HRSA) te pran aksyon kont konpayi dwòg pou refize ilegal yo ofri rabè 340B pou yo. 340B kouvri antite. Otan ke 13 konpayi dwòg yo te refize konfòme yo ak demann HRSA pou obeyi lwa a epi rekòmanse ofri pri 340B nan famasi kontra yo. Refize ilegal yo pou yo ofri rabè atravè famasi kontra yo te lakòz twòp chaj epi mete lavi plizyè milyon Ameriken an danje.

 

AHF akeyi Egzaminasyon FTC sou Pratik Antikonpetitif PBM yo
AHF make Jounen Entènasyonal Kapòt jodi a atravè lemond!