Koupe riban @ Flagship Hollywood Healthcare Center 16 desanm

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Jedi 16 desanm, 1:00 pm – 3:00 pm

ANouvo etablisman HF nan Hollywood pral loje yon klinik tretman VIH/SIDA modèn; sit la tout-an-yon kay tou yon sèvis konplè AHF Famasi, an Soti nan magazen klozèt la, AHF Fitness Center epi byento pral loje yon pwogram manje Food for Health Marketplace ki adrese ensekirite alimantè nan Los Angeles.

 

HOLLYWOOD (14 desanm 2021) AIDS Healthcare Foundation (AHF) kontan anonse l ap louvri Hollywood bato li yo Sant Swen Sante AHF bay pasyan yo swen ak sèvis medikal modèn pou VIH/SIDA kèlkeswa sitiyasyon asirans yo oswa kapasite yo pou peye. Pou make okazyon an, AHF pral òganize yon seremoni koupe riban ak resepsyon Jedi 16 Desanm apati 1:00 pm rive 3:00 pm Sit la, nan 4905 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90027, se yon etablisman tout-an-yon ki gen ladann tou yon sèvis konplè. AHF Famasi, osi byen ke youn nan AHF tout tan popilè ak prim-genyen Soti nan klozèt la magazen économie ak yon sant Fitness AHF. Lokal la pral byento sèvi tou kòm premye Mache Food for Health AHF pou adrese ensekirite alimantè.

 

KI SA: GWO OUVERTI & SEREMONI RIBAN-COUPE                                                                

Nouvo Sant Swen Sante AHF-Hollywood

KILÈ:                     JEDI, 16 desanm 2021 – 1:00 pm pou 3:00 pm                                 (Avèk fòmèl koupe riban @ 1:30 pm)

KI KOTE:           Flagship Hollywood AHF Healthcare Center

4905 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90027 

KIYÈS:

  • Carl Millner, MD, Direktè Medikal AHF- Los Angeles
  • Michael Weinstein, Prezidan, AHF
  • William Arroyo, Prezidan, Konsèy Administrasyon AHF
  • Scott Carruthers, Senior Manager & Chief Pharmacy Officer pou AHF
  • Patricia D. Bermúdez, MBA, Direktè Rejyonal Senior, Rejyon Lwès, AHF

 

MEDIKAL KONTAK:                                                                    

Ged Kenslea, Direktè Senior, Kominikasyon, AHF +1.323.791.5526 selil  [imèl pwoteje]

Lauren Hogan, Direktè Asosye, Kominikasyon, AHF +1.310.940.0802 selil   [imèl pwoteje]

 

Nouvo Sant Swen Sante AHF prensipal la ap demenaje soti kote li ye kounye a ki toupre nan Professional Towers yo sou lakou lekòl la Hollywood Presbyterian Medical Center a anviwon de mil lwen.

“Prezans AHF nan kominote a ap kontinye grandi pandan n ap onore pou nou louvri nouvo Sant Swen Sante AHF modèn sa a nan Hollywood,” te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. “Nou kwè fèmman konvenyans ki ofri nan modèl tout-an-yon nou an, avèk yon klinik, yon Famasi AHF ak lòt sèvis ki tout anba yon do-kay, ka ede chanje trajectoire epidemi VIH lokal la pou pi bon isit la nan Los Angeles ak. lòt sit nou yo menm jan an atravè peyi an.”

"AHF fyè dèske li kapab kontinye bay bon jan kalite swen ak sèvis medikal bay kliyan sant swen sante Hollywood ki egziste deja nou yo nan nouvo sit sa a, epitou li elaji atensyon nou an pou plis pasyan ki bezwen ak nouvo lokal pratik sa a sou Hollywood Boulevard," te di. Carl Millner, MD, Direktè Medikal Rejyonal Lwès AHF. “Modèl tout-an-yon nou an ede elimine baryè pou tout moun ki bezwen swen—ki se moun ki deja pran swen yo, moun ki ka pa konnen sitiyasyon VIH yo, osi byen ke moun ki te deja idantifye kòm VIH-pozitif, men pou kèlkeswa rezon. ka pa nan swen kounye a."

“Nouvo Sant Swen Sante Hollywood AHF prensipal nou an pran plas premye klinik tretman AHF, ki te louvri trant ane de sa sou kanpis sa ki kounye a Hollywood Presbyterian Medical Center nan yon moman—an 1991—lè medikaman antiretwoviral ki te sove lavi pou konbat ak trete VIH. pa te menm alantou ankò, "te di Doktè William Arroyo, Prezidan Konsèy Administrasyon AHF. “Jodi a, gras ak pwogrè nan tretman, moun ki gen VIH ka viv yon vi ki long ak an sante. Men, si yo respekte rejim medikaman yo epi jere enfeksyon yo ak anpil atansyon, yo pa ta dwe bezwen sèvis yon lopital bay yo. Devlopman sa yo pèmèt AHF plase etablisman sa a dirèkteman nan kominote a, nan nouvo lokal li fasilman aksesib sou Hollywood Boulevard. Epi kòm temwayaj kwasans remakab AHF, etablisman sa a se kounye a sèlman youn nan 84 klinik AHF atravè peyi Etazini ak yon lòt 757 klinik nan 44 peyi atravè mond lan!”

 

“Tout sit Famasi AHF nou yo se famasi ki plen sèvis ki ranpli bezwen famasi tout kalite pasyan ak kliyan ki gen anplwaye ak famasyen ak teknisyen famasi yo ki gen ekspètiz patikilye nan medikaman pou VIH ak wòl yo nan jesyon ak swen siksè moun k ap viv yo. ak VIH osi byen ke sou PrEP, pou prevansyon pou moun VIH-negatif,” te di Scott Carruthers, Manadjè Senior ak Ofisye Famasi anchèf pou AHF. “Apwòch yon sèl-stop, tout-an-yon nou an se yon konvenyans adisyonèl ki gen entansyon rasyonalize sèvis yo ak amelyore rezilta sante nan ogmante aderans a tretman antiretwoviral ki sove lavi yo. Nou kontan pou nou dedye fòmèlman nouvo sit Famasi AHF sa a nan Hollywood.”

VIH nan Los Angeles

Kounye a genyen 57,700 moun k ap viv ak VIH nan Konte LA ak 1,300 moun ki fèk dyagnostike chak ane. Yo estime ke 5,700 moun pa konnen sitiyasyon pozitif yo. An 2019, yo te fèk dyagnostike VIH 1,505 moun ki gen laj ≥ 13 ane, epi yo te idantifye apeprè yon tyè nan etap bonè pwogresyon maladi a dapre kantite CD4 yo nan yon mwa apre dyagnostik VIH la. Pandan ke 10% nan moun ki fèk dyagnostike nan 2019 yo te klase kòm ki gen enfeksyon VIH egi.

 

AHF

AHF, pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a opere 84 lòt Sant Swen Sante nan 15 eta ak youn nan chak nan Distri Columbia ak nan Pòtoriko. Li opere 62 plòg famasi AHF nan 14 eta, Distri Columbia ak nan Pòtoriko. Chak Sant Swen Sante bay pwogram medikal ki adapte a bezwen espesifik moun ki asymptomatik ak sentòm VIH/SIDA ki soti nan pwofesyonèl medikal ak sipò ki kalifye.

 

Nouvo a, tout-an-yon sèl Sant AHF nan Hollywood sitiye nan 4905 Hollywood Boulevard, Los Angeles CA 90027.

 

  • Sant Swen Sante AHF – Hollywood Tel: (323) 662-0492. Apati lendi 27 desanm 2021, lè li yo pral: lendi jiska vandredi 8:30 am jiska 5:30 pm (fèmen samdi ak dimanch)
  • AHF Pharmacy – Nouvo Hollywood Tel: (323) 860-0173. Orè: lendi jiska samdi 9:00 am jiska 7:00 pm (fèmen dimanch)
  • AHF a Hollywood Out of the Closet magazen économie Tel: (323) 467-6681. Orè: 10:00 am jiska 7:00 pm sèt (7) jou pa semèn.

 

# # #

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak / oswa sèvis pou plis pase 1.6 milyon moun nan 45 peyi atravè lemond Ozetazini, Afrik, Amerik Latin / Karayib, rejyon Azi / Pasifik ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou @aidshealthcare.

AHF: Moderna bat Retreat sou Patant nan apre-Lèdtan, Sote mache yo
Pwogrè gwo sou pataje vaksen yo make premye anivèsè yo