Chanje kè ak lespri sou vaksen COVID nan Endonezi

In Defans mondyal la, Endonezi, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

AHF Indonesia ak patnè yo dènyèman te òganize yon inisyativ VOW ki gen plizyè pwen ki gen ladann yon webinar ki gen manm popilasyon kle yo ak ekspè nan sante ki eksplike plan pou ogmante pousantaj vaksinasyon COVID-19.

Defansè yo te fè tou yon eleman sansibilizasyon kominotè de jou ki te rive jwenn plizyè santèn moun nan plizyè tanp ak destinasyon touris popilè ak materyèl edikatif pou diminye ezitasyon vaksen an.

"Inisyativ sa yo enpòtan anpil pou edike piblik la epi pi enpòtan an, detèmine pi bon metòd pou rive jwenn gwoup majinalize yo ki ka pa gen aksè egal a vaksen yo," te di Chhim Sarath, Chèf Biwo AHF Azi a.

"AHF Endonezi ak tout peyi Azyatik kote AHF opere ap kontinye goumen pou asire aksè mondyal vaksen an. Nou dwe kontinye ankouraje lidè peyi rich yo pou mande pou moun k ap fè vaksen yo pataje resèt vaksen yo ak teknoloji ki nesesè pou ogmante pwodiksyon atravè lemond, sitou nan peyi devlope yo.”

Li pa janm twò ta pou w rantre nan AHF ak kanpay VOW la! Vizite Vaksinen mond nou an pou rete okouran sou dènye efò defans yo epi pran angajman avèk nou pou pa sispann jiskaske tout moun nan lemonn gen aksè a vaksen kont COVID-19 ki sove lavi!”

Variants yo pral pwolifere sof si nou mete fen nan vaksen Apatheid
VAX Defann yo òganize manifestasyon teyat lari 'Murderna' Jedi (11/18)