AHF fè lwanj HRSA pou Aksyon Dènye pou Defann Pwogram Vital 340B

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Administrasyon Resous Sante ak Sèvis Sante Ameriken (HRSA) te refere sis manifakti medikaman bay Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini nan Biwo Enspektè Jeneral (HHS OIG) konsènan refi yo pou ofri rabè 340B bay antite ki kouvri 340B yo.

 

WASHINGTON (21 oktòb 2021) AIDS Healthcare Foundation (AHF) akeyi ak fè lwanj dènye aksyon yo te pran pou defann la 340B pwogram pri dwòg pa US Health Resources & Services Administration (HRSA). Nan dat 22 septanm 2021, HRSA te refere sis manifakti dwòg bay Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini nan Biwo Enspektè Jeneral la (HHS OIG) pou refize ofri rabè 340B bay. 340B kouvri antite.

 

340B te ede bay medikaman ki pa koute chè ak pi bon rezilta sante pou plizyè milyon Ameriken ak klinik ak lopital san bi likratif ki sèvi yo. Konpayi yo refere yo se AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis, Novo Nordisk, United Therapeutics, ak Sanofi. Mouvman an se yon etap enpòtan nan batay la pou pwoteje pwogram nan kont konpayi dwòg ki te refize konfòme yo ak demann HRSA pou rekòmanse ofri pri 340B nan famasi kontra yo. HRSA te deja avèti chak nan manifakti yo nan lèt ki date 17 me ke refi yo ofri rabè nan famasi kontra yo "te lakòz twòp chaj epi yo an vyolasyon dirèk lwa 340B la."

 

Nan dat 4 oktòb 2021, HRSA te deplase ankò pou pwoteje dwa aksè 340B pa avètisman dwòg manifakti Boehringer Ingelheim (BI) ke restriksyon li yo sou pri 340B lè lopital yo itilize famasi kontra yo ilegal epi yo dwe fini imedyatman, oswa BI ta ka fè fas a penalite sivil monetè. Aksyon kontinyèl sa a pou pwoteje 340B se yon etap nan bon direksyon pou asire kontinyasyon yon pwogram ki an plas depi 25 ane.

 

Jan Hassell, Direktè Nasyonal Defans nan AIDS Healthcare Foundation, te fè lwanj pozisyon agresif HRSA nan pwoteje pwogram nan, ki deklare ke “pwogram 340B la se yon liy lavi ki pa koute kontribyab yo anyen epi ki pèmèt founisè san bi likratif yo jwenn medikaman sou preskripsyon nan pri ki pi ba yo an detay. Avèk ekonomi 340B, klinik Ryan White VIH ak lòt antite ki garanti yo ka pwolonje lajan sibvansyon yo, ofri yon seri sèvis pi laj, epi amelyore kalite swen pou popilasyon vilnerab ki pa gen asirans yo, tankou moun k ap viv ak VIH. Nou remèsye HRSA pou aksyon ki sot pase yo pou rann konpayi dwòg yo responsab epi pwoteje pwogram enpòtan sa a.”

AHF pou Pwoteste abi PBM pa United Healthcare ak OptumRx PBM li yo
Fatra Etazini nan 15 milyon Dòz Vaksen COVID-19 "wont