AHF ajoute otèl Barclay DTLA a nan pòtfolyo Lojman Abòdab li yo

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Healthy Housing Foundation AHF a achte 158 inite, otèl istorik epòk 1896 sou West 4.th Lari nan anba lavil LA pou reutilize kòm lojman pou moun ki gen ti revni ak ansyen moun ki san kay

 

Fondasyon an pral pibliye tou yon anons plen paj nan Los Angeles Times dimanch sa a (10/17) ki mete aksan sou akizisyon an ak pwomouvwa reyitilizasyon adaptive nan ansyen bilding ki deja egziste kòm stock lojman.   

 

LOS ANGELES (14 oktòb 2021) AHF, pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, anba li Fondasyon Lojman Sante banyè, kontan anonse l achte istorik la Barclay Hotel, yon otèl 158 inite, epòk 1896 nan anba lavil Los Angeles, ke li pral reutilize kòm lojman pou moun ki pa gen anpil revni ak/oswa ansyen moun ki san kay. Vant la fèmen semèn sa a (13 oktòb). Akòz pandemi COVID-19 la; sepandan, pa gen okenn evènman fòmèl koupe riban oswa seremoni ki pral fèt nan moman sa a.

 

Pou make akizisyon an epi ankouraje reyitilizasyon adaptab ansyen bilding ki egziste deja yo kòm stock lojman abòdab, Healthy Housing Foundation pral dirije tou yon anons plen paj defans nan Los Angeles Times dimanch sa a.

 

Barclay Hotel la vin onzyèm otèl oswa motèl nan zòn Los Angeles ke Healthy Housing Foundation te achte ak reutilize kòm lojman ki san kay oswa lojman ki gen anpil ti revni depi 2017 lè AHF te kòmanse premye pwogram lojman li a. Anplis otèl Barclay, Healthy Housing gen yon lòt achte otèl nan zòn LA tou pou itilize kòm lojman abòdab ki annatant, toupre Sinclair Hotel HHF, ki te vin fè pati 'fanmi lojman' AHF nan mwa avril. Òganizasyon an ap byen mache tou ak plan ak pèmi pou konstwi yon nouvo devlopman lojman abòdab plis pase 250 inite sou Skid Row LA lè l sèvi avèk eleman pre-fab ki pral bati sou de lotèl devlopman akote Madison Hotel HHF a, premye pwopriyete otèl nan Healthy. Dosye Fondasyon Lojman an. Nan Fort Lauderdale, AHF ap byen mache tou ak plan pou yon konplèks lojman abòdab ki fèk konstwi, dènye modèl ki pral genyen plis pase 500 mikwo-inite.

 

AHF te lanse Healthy Housing Foundation an 2017 pou abòde kriz lojman abòdab rampante ki te gaye nan peyi a lè li bay aksè rapid, fasil, ak konpasyon nan lojman abòdab ak yon konsantre sou abòde bezwen moun ki gen ti revni, fanmi ki gen difikilte, jèn, ak moun k ap viv. ak maladi kwonik.

 

"Fondasyon Lojman Sante AHF a konsantre sou modèl re-itilizasyon adaptive bilding ki egziste deja yo ki pi rapid, anpil mwens chè, reutilize yo kòm lojman pou moun ki te deja pa gen abri, ki san kay ak/oswa pou moun ki gen anpil revni," te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. “Nou te deja renove ak reutilize dis bilding istorik oswa ansyen Los Angeles, epi ak dènye bilding sa a, AHF te kreye kounye a yon total konbine de 1,183 inite nan LA nan efò nou pou pi vit loje moun ak fanmi yo. Akòz gwo kriz sanzabri ak lojman abòdab, nou bezwen solisyon solid ki ekonomik ak rapid paske kominote yo—ak moun ki nan kominote sa yo—tou senpleman pa ka tann ankò.”

Fatra Etazini nan 15 milyon Dòz Vaksen COVID-19 "wont
Videyo: Sivivan COVID yo pale ak G20