ONUSIDA Dwe Pli Transparan

In peyi Letiopi, Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Ansyen Direktè Egzekitif ONUSIDA, Michele Sidibé, tande defansè yo mande demisyon li nan yon manifestasyon ann Afrik di Sid an 2018.

Referans sou yon dezyèm ankèt sou akizasyon asèlman seksyèl nan UNAIDS ki soti nan 2018 te parèt nan yon dènye. Istwa Associated Press. Poutan, nan yon lòt egzanp yon mank transparans ak responsablite toupatou nan sistèm Nasyonzini an, konklizyon ankèt la rete kache pou piblik la.

SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) mande ONAIDS pou l pibliye yon rezime envestigasyon an pou rasire piblik la ke yo te swiv yon pwosedi lalwa pou evalye konduit ansyen direktè egzekitif adjwen li an anvè lòt anplwaye UNAIDS yo.

Dapre AP, yon imèl entèn ONUSIDA semèn pase a te karakterize konduit yon ansyen ofisyèl anvè fanm kòm "akseptab." "Misif la te parèt kòm yon referans byen vwale sou Doktè Luiz Loures, yon ansyen sekretè jeneral asistan Nasyonzini nan UNAIDS, ki swadizan te bo yon anplwaye, Martina Brostrom, lafòs, anvan li te eseye trennen l soti nan yon asansè otèl Bangkok," di. istwa AP la. Loures di pa te gen okenn move konduit bò kote l, dapre istwa a.

"Si piblik la rete nan fènwa sou fason sistèm Nasyonzini an jere konduit anplwaye yo ki kapab potansyèlman reflete mal sou repitasyon li yo, Lè sa a, li klè ke responsablite pa ka asire, oswa menm espere dèyè pòt fèmen nan Jenèv byen lwen," te di. Chèf Defans ak Règleman Global AHF Terri Ford. “ONUSIDA di ke li gen yon politik 'zewo-tolerans' sou move konduit seksyèl, donk poukisa pa swiv pawòl li ak aksyon epi pibliye yon rezime dezyèm ankèt la? Si w pa fè sa, se yon move sèvis pou ONUSIDA, moun ki afekte nan sitiyasyon sa a, epi sa afebli konfyans donatè ak piblik yo nan lidèchip li ye kounye a.”

Premye AHF te mande demisyon direktè egzekitif ONUSIDA Michel Sidibé nan mwa avril 2018 apre li te echwe pou l mennen ankèt sou akizasyon arasman seksyèl ak agresyon pa chèf lidè ajans lan. Li istwa orijinal la soti nan 2018 isit la: "AHF: Direktè Egzekitif ONUSIDA dwe bay demisyon li apre li te fin manyen yon eskandal asèlman seksyèl."

Premye sant trans nan kalite li a pou louvri nan LA
AHF lapenn lanmò Achevèk Carl Bean